Δημόσια διαβούλευση για πιθανές παρεμβάσεις στην αγορά σε 11 βασικά καταναλωτικά είδη

Δημόσια διαβούλευση για πιθανές παρεμβάσεις στην αγορά σε 11 βασικά καταναλωτικά είδη

Από 13 Απριλίου 2020 έως 10 Μαίου 2020 η δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με την κατάσταση της αγοράς και πιθανές παρεμβάσεις για 11 βασικά καταναλωτικά είδη

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ολοκλήρωσε την Ενδιάμεση Έκθεση της Κλαδικής Έρευνας που διενεργεί για 11 βασικά καταναλωτικά είδη, η οποία θα δημοσιευθεί στις 13 Απριλίου 2020. Η τελική έκθεση θα δημοσιευτεί 30 Ιουλίου 2020, εφόσον επικαιροποιηθεί με στοιχεία που θα συλλεχθούν στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί από 13 Απριλίου 2020 έως 10 Μαίου 2020 (17-31 Μαίου 2020 διενέργεια τηλεδιάσκεψης).

Η έρευνα αφορά στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών και ιδίως ειδών διατροφής, καθώς και ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής. Συγκεκριμένα, επικεντρώθηκε σε δείγμα έντεκα κατηγοριών προϊόντων, και συγκεκριμένα: αλλαντικά, αναψυκτικά - έτοιμο τσάι - ενεργειακά ποτά - σόδες, απορρυπαντικά ρούχων σε σκόνη, γιαούρτι και επιδόρπια γιαουρτιού, δημητριακά για πρωινό, ζυμαρικά, καφές, όσπρια, τυρί φέτα, χαρτί υγείας και ψωμί συσκευασμένο για τοστ.

Ποιες είναι οι λύσεις που προτείνονται για δημόσια διαβούλευση

Οι λύσεις που προτείνονται για δημόσια διαβούλευση, στην ενδιάμεση έκθεση είναι:

α) Υιοθέτηση μη δεσμευτικής νομοθεσίας (soft law) μέσω μίας υβριδικής ρύθμισης περιπτώσεων σημαντικής διαπραγματευτικής ισχύς. Τέτοια μη δεσμευτική νομοθεσία μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μέσω ενός «Κώδικα Δεοντολογίας» ή ενός Οδηγού Καλών Πρακτικών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών ιδίως για τις πρακτικές που προβληματίζουν, τόσο όσον αφορά τους τελικούς καταναλωτές, όσο και τα προηγούμενα στάδια από αυτό των σούπερ μάρκετ, δηλαδή τους προμηθευτές. Τέτοιες «καλές πρακτικές» δύνανται να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά και σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου ανταγωνισμού εξωτερικά κόστη και προβλήματα από την πλευρά της προσφοράς, ιδιαίτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν τώρα στην αγορά.

β) Πιθανές νομοθετικές αλλαγές, π.χ. τροποποίηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) και,

γ) Πιθανή εισαγωγή νέων θεσμών, όπως ενός Διαμεσολαβητή (Ombudsman) ή Εντολοδόχου, ο οποίος θα διορίζεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και ο οποίος θα παρακολουθεί συστηματικά τις αγορές όπου παρατηρείται σημαντική διαπραγματευτική ισχύ προμηθευτών ή αγοραστών, θα αποτελεί κόμβο επικοινωνίας και πληροφόρησης για θέματα που θίγουν τον κλάδο και θα συνεισφέρει εν γένει στο ελεγκτικό έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ειδικά αναφορικά με την πρόταση ορισμού Διαμεσολαβητή ή Εντολοδόχου, στις δύσκολες και έκτακτες συνθήκες, τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα (Covid-19), o Διαμεσολαβητής ή Εντολοδόχος, με τις δυνατότητες συνεχούς επίβλεψης της αγοράς που θα έχει, θα μπορούσε να παρέχει πληροφορίες στην Ε.Α. για την κατάσταση της αγοράς και για τις αντικειμενικές ανάγκες των επιχειρήσεων στις ειδικές αυτές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ώστε η Ε.Α. να δώσει κατευθύνσεις για πρακτικές που, παρά την πιθανότητα περιορισμού του ανταγωνισμού, ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την οργάνωση της ασφάλειας προμηθειών και των δικτύων διανομής και γενικότερους λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνεπώς επιφέροντας θετικές συνέπειες στην οικονομική αποτελεσματικότητα και την ανθεκτικότητα (resilience) της εφοδιαστικής αλυσίδας που μπορούν πιθανώς να λειτουργήσουν ως αντίβαρο σε πιθανές αντι-ανταγωνιστικές επιπτώσεις.

Πληροφορίες

Στην ειδική ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την κλαδική έρευνα στον κλάδο ειδών σούπερ μάρκετ, πολίτες και φορείς μπορούν να:

* ενημερώνονται για την εξέλιξη της κλαδικής έρευνας, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα αυτής

* αναζητούν απαντήσεις στα ερωτήματά τους,

* ενημερώνονται για τις αλλαγές σε διαδικαστικά θέματα που τους αφορούν ενώπιον της Ε.Α.

Για οποιοδήποτε θέμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ