ΟΤΕ: Ο Μιχάλης Τσαμάζ διευθύνων σύμβουλος έως το 2023

ΟΤΕ: Ο Μιχάλης Τσαμάζ διευθύνων σύμβουλος έως το 2023

H ανακοίνωση του Οργανισμού

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση της 2ας Απριλίου 2020, την ανανέωση της διάρκειας της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ μέχρι την 30ή Ιουνίου του 2023, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.