Αναχρηματοδότηση δανεισμού για την Δάιος Πλαστικά

Αναχρηματοδότηση δανεισμού για την Δάιος Πλαστικά

Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας μέχρι την 10 η Σεπτεμβρίου 2028 και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού

Σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ποσού 30.886.000,00 ευρώ υπέγραψε η εταιρεία ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ.

Διοργανωτής της έκδοσης, πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών είναι η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και συμμετέχουσα τράπεζα η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS. Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας μέχρι την 20η Ιουνίου 2028 και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

Επίσης, η θυγατρική εταιρεία (κατά 100%) HELLAS HOLIDAY HOTELS ΑΕ υπέγραψε σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ποσού 56.419.425,00 ευρώ.

Διοργανωτής της έκδοσης, πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών είναι η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και συμμετέχουσα τράπεζα η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE. Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας μέχρι την 10 η Σεπτεμβρίου 2028 και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ