ATTICA GROUP: Ανακοίνωση ειδικότερων όρων διανομής κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

ATTICA GROUP: Ανακοίνωση ειδικότερων όρων διανομής κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

Δικαιούχοι της χρηματικής διανομής, είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων

Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει στους Μετόχους της, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Δεκεμβρίου 2019 εγκρίθηκε η χρηματική διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού καθαρού ποσού ύψους Ευρώ 10.790.292,15, ήτοι Ευρώ 0,05 ανά μετοχή (συνολικού μεικτού ποσού Ευρώ 10.794.151,65, στο οποίο αναλογεί συνολικός φόρος ύψους Ευρώ 3.859,50, που προκύπτει από μη ναυτιλιακά διανεμητέα προαιρετικά αποθεματικά και τον οποίο αποφασίσθηκε να επιβαρυνθεί η Εταιρία) και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί των ειδικότερων όρων υλοποίησης της ληφθείσας απόφασης και εντός των ορίων της απόφασης αυτής.

Δικαιούχοι της χρηματικής διανομής, είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 (Ημερομηνία Προσδιορισμού των Δικαιούχων- Record Date).

Από την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 (Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος), οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), χωρίς το δικαίωμα είσπραξης αυτής της χρηματικής διανομής.

Η χρηματική καταβολή στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 από την πληρώτρια Τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» με τους παρακάτω τρόπους:

Μέσω των Χειριστών του Σ.Α.Τ., ήτοι Τράπεζες, θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.
Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο δικαιούχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμόν 6 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν την είσπραξη μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο τους μετόχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».
Για τους δικαιούχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το Χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., η είσπραξη του ποσού που δικαιούνται θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου των καταστημάτων της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» από την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020, με την προσκόμιση της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Η είσπραξη μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας αφορά και στους δικαιούχους της περίπτωσης 2, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει IBAN στην «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».
Για τους δικαιούχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του ποσού που δικαιούνται από την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».
Για τις περιπτώσεις 3 και 4, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης του ποσού που δικαιούνται, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, με την προσκόμιση του αντιγράφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ. και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο θα πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση νόμιμης εξουσιοδότησης, η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στο τηλέφωνο 210 891 9180 ή στο email: [email protected].

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ