Εθνική Πανγαία: Αλλάζει επωνυμία σε Prodea Investments

Εθνική Πανγαία: Αλλάζει επωνυμία σε Prodea Investments

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε στις 17 Οκτωβρίου, με την επωνυμία να αλλάζει και επισήμως από τις 22 Οκτωβρίου

Σε "Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία" αλλάζει η επωνυμία της Εθνική Πανγαία ΑΕ Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία"

Σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης ΓΣ των μετόχων της εταιρείας στις 11 Σεπτεμβρίου ο νέος διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι "Prodea Investments", ενώ η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως "PRODEA REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY SOCIETE ANONYME".

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε εξάλλου την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε στις 17 Οκτωβρίου, με την επωνυμία να αλλάζει και επισήμως από τις 22 Οκτωβρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ