Το σχέδιο απόσχισης του κλάδου ακινήτων ενέκρινε το ΔΣ της Housemarket

Το σχέδιο απόσχισης του κλάδου ακινήτων ενέκρινε το ΔΣ της Housemarket

Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της κατά νόμο απαιτούμενης εγκρίσεως της γενικής συνέλευσης των μετόχων

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας HOUSEMARKET ΑΕ, ενέκρινε στις 30.08.2019 το σχέδιο διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου ακινήτων και εισφορά αυτού στη εταιρεία TRADE ESTATES.

Ειδικότερα, η διάσπαση θα αφορά την απόσχιση του κλάδου ακινήτων της HOUSEMARKET και στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ως αυτά εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση απόσχισης της 31ης Μαΐου 2019.

Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της κατά νόμο απαιτούμενης εγκρίσεως της γενικής συνέλευσης των μετόχων της HOUSEMARKET καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ