Στα 4,55 δισ. τα έσοδα της Motor Oil στο πρώτο εξάμηνο

Στα 4,55 δισ. τα έσοδα της Motor Oil στο πρώτο εξάμηνο

 Κατά 3,1% αυξήθηκε ο τζίρος της Motor Oil στο πρώτο μισό του έτους και σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το Α’ εξάμηνο 2019 ενισχύθηκε κατά Ευρώ 137 εκατ. ή 3,09 % σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο του 2018. Στην άνοδο του ενοποιημένου κύκλου εργασιών συνέβαλε η οριακή αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 0,29 % (από ΜΤ 7.491.875 σε ΜΤ 7.513.946) και η ενδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 6,7% περίπου (μέση ισοτιμία Α ’εξαμήνου 2019 = 1,13 έναντι Α ‘εξαμήνου 2018 = 1,21) ενώ μέρος της αύξησης αντισταθμίστηκε από τη μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 5,6% περίπου.

Το Α’ εξάμηνο 2018 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προήρχετο από την “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E.”.

Η μεγάλη αύξηση των εσόδων του Α’ εξαμήνου 2019 οφείλεται στο γεγονός ότι, επιπροσθέτως των προερχόμενων από την “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E. εσόδων, περιλαμβάνονται τα έσοδα των δραστηριοτήτων της NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. το 90% της οποίας αποκτήθηκε από τη μητρική ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. το Σεπτέμβριο 2018.

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου δεδομένου ότι οι πωλήσεις Εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν το Α’ εξάμηνο 2019 σε 77,65% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 78,00% την αντίστοιχη περίοδο του 2018 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 80,28% το Α’ εξάμηνο 2019 έναντι 85,97% το Α’ εξάμηνο 2018).

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο 2019 σε Ευρώ 3.412,2 εκατ. έναντι Ευρώ 3.356,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,67%. Στην εν λόγω εξέλιξη του κύκλου εργασιών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ επέδρασαν οι ίδιες παράμετροι που διαμόρφωσαν την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Ομίλου και οι οποίες έχουν ήδη αναφερθεί. Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων της Εταιρίας διαφαίνεται ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Διυλιστηρίου (οι πωλήσεις εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης της Ναυτιλίας ανήλθαν το Α’ εξάμηνο 2019 στο 81,39% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 82,16% την αντίστοιχη περίοδο του 2018) καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο 2019 σε 85,01% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 91,72% το Α’ εξάμηνο του 2018).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ