Προς επαναλειτουργία η Hellenic Steel

Εκδόθηκε η δικαστική απόφαση που εγκρίνει τη συμφωνία εξυγίανσης

Προς επαναλειτουργία η Hellenic Steel

Εγκρίθηκε το πλάνο εξυγίανσης- Στα χέρια της Jordan International Co - Το business plan προβλέπει την πρόσληψη σε πρώτη φάση 400 εργαζομένων

Τον δρόμο για την μεταβίβαση της χαλυβουργίας Hellenic Steel στην αμερικανο-ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία Jordan International Co, ανοίγει η θετική απόφαση από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για την εξυγίανση της βορειοελλαδικής επιχείρησης χάλυβα, με βάση τον πτωχευτικό κώδικα και τα άρθρα 106β και 106δ.

Το business plan του επενδυτή προβλέπει την πρόσληψη σε πρώτη φάση 400 εργαζομένων, την υλοποίηση επενδύσεων 100 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας και την παραγωγή, τον πρώτο χρόνο, 350.000 τόνων χάλυβα.

Η Jordan International, μέσω της Hellenic Steel Acquisition Co, προβλέπεται πως θα καταβάλει με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, 12 εκατ. ευρώ, ποσό που αντανακλά την αξία των στοιχείων του ενεργητικού που θα μεταβιβασθούν στη νέα εταιρεία. Το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των στοιχείων του μη μεταβιβαζόμενου παθητικού της. Επίσης προβλέπεται η ύπαρξη και επιπρόσθετου του κυρίως τιμήματος ποσού, ύψους 1 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί από τον επενδυτή στην εταιρεία, το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Η Hellenic Steel, ιδρύθηκε το 1963 και τέθηκε σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης τον Οκτώβριο του 2014, ενώ σήμερα ελέγχεται από την ιταλική ILVA Cpmmerciale SrL σε ποσοστό 77,12%.

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη θετική έκβαση στην επίλυση των θεμάτων που καθυστερούσαν την επαναλειτουργία της Hellenic Steel, εξέφρασε με ανακοίνωση της η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις σημαντικές προσπάθειες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος για την επαναλειτουργία της Hellenic Steel, μιας από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα της στήριξης της βιομηχανίας και της ανάπτυξης των επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΣΒΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ