Σαράντης: Αύξηση στις πωλήσεις α’ τριμήνου

Σαράντης: Αύξηση στις πωλήσεις α’ τριμήνου

Στα 69,03 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του ομίλου Σαράντη, το πρώτο τρίμηνο του 2018, από 65 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2017. Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους 26,09 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 25,99 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση κατά 0,38%.

Οι ξένες χώρες εμφάνισαν άνοδο πωλήσεων κατά 10,10% και διαμορφώθηκαν στα 42,94 εκατ. ευρώ από 39 εκατ. ευρώ που ήταν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017.

 

Επιπρόσθετα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12,87%, στα 6,90 εκατ. ευρώ από 6,11 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 10,00%, το πρώτο τρίμηνο του 2018, από 9,41%, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 5,44 εκατ. ευρώ από 4,94 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 10,17% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε στο 7,88% από 7,60%, το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ