Αναχρηματοδότηση δανεισμού του Ομίλου Σφακιανάκης

Αναχρηματοδότηση δανεισμού του Ομίλου Σφακιανάκης

Ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων κοινοπρακτικών και διμερών δανείων του Ομίλου Σφακιανάκης.

 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, εν αναμονή της σύνταξης και υπογραφής των τελικών συμβατικών κειμένων οι πιστώτριες τράπεζες συμφώνησαν σε παράταση της λήξης των ανωτέρω δανείων έως την 30.06.2018.

Σημειώνεται ότι οι βασικοί όροι της νέας συμφωνίας είναι οι εξής:

- Αναχρηματοδότηση του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου (292 εκατ. ευρώ)

- Ενοποίηση όλων των δανείων της μητρικής εταιρείας σε ένα νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 283 εκατ. ευρώ.

- Διάρκεια 8 έτη (αρχική διάρκεια 5 έτη με δυνατότητα ανανέωσης για 3 έτη).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ