ΓΕΚ Τέρνα: Από 27 Μαρτίου οι εγγραφές για το ομόλογο

ΓΕΚ Τέρνα: Από 27 Μαρτίου οι εγγραφές για το ομόλογο

Από την Τρίτη 27 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου θα διενεργηθεί η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο έως 120 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Προβλέπεται η έκδοση έως 120.000 κοινών, ανώνυμων ομολογιών και ελάχιστο ποσό εγγραφής 1.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού της.

Προτεραιότητα του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας είναι η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων της μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές και έργα περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ακολουθεί την επιτυχημένη έκδοση του πρώτου στην Ελλάδα «πράσινου» ομολόγου, που πραγματοποίησε το καλοκαίρι η θυγατρική του Ομίλου, ΤΕΡΝA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, συγκεντρώνοντας 60 εκατ. ευρώ