Οι επενδυτές «φλερτάρουν» με τα ξενοδοχεία Λακιτίρα

Εως 15 Ιανυαρίου οι προσφορές

Οι επενδυτές «φλερτάρουν» με τα ξενοδοχεία Λακιτίρα

Ενδιαφέρον αναμένεται να υπάρξει για την πώληση του συνόλου του ενεργητικού, των τριών δηλαδή ξενοδοχείων, του οµίλου Lakitira στην Κω.

Πρόκειται για τις μονάδες Lakitira Suites, Lakitira Resort και Lakitira Helona Resort, στην Κω, συνολικής δυναμικότητας 615 κλινών, με εκτιμώμενα έσοδα για φέτος 11,5 εκατ. ευρώ.

Τα τρία ξενοδοχεία πωλούνται «καθαρά», χωρίς υποχρεώσεις και ως εκ τούτου αναμένεται να εκδηλωθεί ισχυρό ενδιαφέρον.

Με βάση απόφαση του Εφετείου, η ξενοδοχειακή μονάδα τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης εν λειτουργία, ενώ έγινε δεκτή και η εισήγηση της Eurobank να οριστεί εκκαθαριστής η εταιρεία Deloitte. Η αλυσίδα, ιδιοκτησία της οικογένειας Ανδριόπουλου, είχε συσσωρευμένες οφειλές για δάνειο ύψους 35 εκατ. ευρώ από την Eurobank.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 η δικαιοσύνη είχε απορρίψει αίτηση της τράπεζας να τεθεί η εταιρεία σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, με το αιτιολογικό ότι ήταν καταχρηστική. Η Eurobank κατέθεσε έφεση, η οποία έγινε δεκτή με την απόφαση που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου θα πρέπει να κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές για τα τρία ξενοδοχεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ