Σε πλειστηριασμό ακίνητα της Λαϊνόπουλος

Σε πλειστηριασμό ακίνητα της Λαϊνόπουλος

Στο αναγκαστικό δημόσιο πλειστηριασμό ακίνητα από τέσσερις τράπεζες 

Στο «σφυρί» βγαίνουν ακίνητα της Προμότ Λαϊνόπουλος επίσημου διανομέα και επισκευαστή της Mercedez-Benz Hellas.

Με επισπεύδουσα την Αlpha Bankστις 17 Ιανουαρίου, στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, τίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό οικόπεδο της «ΠΡΟΜΟΤ Ε.Ι. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ», επιφάνειας 4.207,80 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή «ΒΙ.ΠΑ» Κηφισιάς.

Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει ορισθεί το ποσό των 1.894.000 ευρώ. Την ίδια ημέρα, με επισπεύδεσαι και σε αυτή την περίπτωση την ALPHA BANK, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητη περιουσία των οφειλέτιδων εταιρειών «Ι.Ε. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ», ΠΡΟΜΟΤ Ε.Ι. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ » και «BIEM AUSTRIA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ» που βρίσκονται στη Νέα Κηφισιά. Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας «Ι.Ε. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ», ήτοι ενός οικοπέδου επιφάνειας 6.192,48 τ.μ. με κτίσματα συνολικής επιφάνειας 6.100,67 τ.μ., η τιμή της πρώτης προσφοράς έχει ορισθεί στα 5 εκατ. ευρώ.

Για το ακίνητο ιδιοκτησία «Ι.Ε. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ», ενός οικοπέδου επιφάνειας 1.500 τ.μ. με κτίσματα επιφάνειας 1.329,15 το ποσό έχει ορισθεί στις 727.000 ευρώ. Για το ακίνητο ιδιοκτησίας των «ΠΡΟΜΟΤ Ε.Ι. ΛΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου κυριότητας 23,94% και «Ι.Ε. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ» κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου κυριότητας 76,06%, ήτοι ενός οικοπέδου επιφάνειας 1.945,20 τ.μ. η τιμή της πρώτης προσφοράς συνολικά έχει ορισθεί στις 875.400 ευρώ. Για το ακίνητο ιδιοκτησίας «ΒΙΕΜ AUSTRIA OIL», ενός οικοπέδου επιφάνειας 1.500 τ.μ. με κτίσματα συνολικής επιφάνειας 470,00 τ.μ., το ποσό της πρώτης προσφοράς έχει ορισθεί στις 720.000 ευρώ.

Επίσης με επισπεύδουσα την Alpha Bank έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου για ακίνητα της ΠΡΟΜΟΤ Ε.Ι. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ στη Γλυφάδα.

Με επισπεύδουσα την Τράπεζα Πειραιώς στις 23 Μαΐου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί πλειστηριασμός ακινήτου της ΠΡΟΜΟΤ Ε.Ι. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.μετιμή πρώτης προσφοράς τα 155.000 ευρώ

Με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα σε πλειστηριασμό βγαίνει στις 4 Ιουλίου, πολυώροφο ακίνητο της ΠΡΟΜΟΤ Ε. Ι. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ που βρίσκεται στο Χαλάνδρι μετιμή πρώτης προσφοράς τα 3 εκατ. ευρώ.