Αναζητούν στατηγικό επενδυτή για τη Sixt

Αναζητούν στατηγικό επενδυτή για τη Sixt

Στρατηγικό επενδυτή για την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Λάιον Ρένταλ Α.Ε., η οποία λειτουργεί υπό το εμπορικό σήμα της Sixt, προχωρούν ο βασικός μέτοχος της επιχείρησης Βασίλης Θεοχαράκης και οι πιστώτριες τράπεζες.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων εταιρειών συμφερόντων του επιχειρηματία, που αθροιστικά ανέρχονται στα 303,76 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της κοινής επιτροπής διαχείρισης τέτοιων πιστώσεων των ελληνικών τραπεζών.

Οι επιχειρήσεις του κ. Βασίλη Θεοχαράκη, που βαρύνονται με μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 303,6 εκατ. ευρώ, δεν περιλαμβάνουν τις επενδύσεις του επιχειρηματία στις κλινικές ούτε αυτές στον ασφαλιστικό κλάδο ή τρίτες δραστηριότητες. Περιλαμβάνουν όμως τη Λάιον Ρένταλ αλλά και τη Λάιον Ελλάς και άλλες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες με τη Λάιον Ελλάς όπως η Τεοδομή, τεχνική εταιρεία που ως επί το πλείστον συνδέθηκε με την κατασκευή ακινήτων του ομίλου.

Εκ του συνολικού ανοίγματος των 303,76 εκατ. ευρώ, τα 102 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανόμενων των τόκων, αφορούν την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Λάιον Ρένταλ Α.Ε., γνωστή στην αγορά απλώς ως Sixt.