Τελείωσε ο «πόλεμος» της πατάτας

Τα «πήρε πίσω» Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου

Τελείωσε ο «πόλεμος» της πατάτας


Ανακωχή στον πόλεμο της πατάτας κήρυξε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου μετά την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τον κίνδυνο καταλογισμού προστίμων.

Η Ένωση απειλούσε του παραγωγούς μέλη της, με οικονομικές κυρώσεις, σε περίπτωση που διέθεταν πριν την 24η Δεκεμβρίου τις πατάτες της φθινοπωρινής σοδειάς.
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με ομόφωνη απόφαση της που λήφθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, λόγω κατεπείγοντος, αποδέχτηκε τις δεσμεύσεις, της Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου.

Συγκεκριμένα η ΕΑΣ δεσμεύθηκενα ανακαλέσει άμεσα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της, την από 24.11.2017 υπ’ αριθμ. 217/2017 απόφασή του, με την οποία ζητούσε από τους παραγωγούς πατάτας να μην διαθέτουν (πατάτα) φθινοπωρινής καλλιέργειας σε ανθρώπους που θα τη διέθεταν εκτός Νάξου και ότι θα γνωρίσει στους παραγωγούς ότι αυτοί είναι ελεύθεροι να διαθέτουν τις πατάτες φθινοπωρινής καλλιέργειας και εκτός Νάξου, χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς καμία συνέπεια ή κύρωση και ιδίως ως προς την απειλή προμήθειας του παραδιδόμενου από τους παραγωγούς κατά το έτος 2018 στον ΑΕΣ γάλακτος, στη μισή τιμή.

Επίσης ανέλαβε την υποχρέωση, την ανακοίνωσή της αυτή να κοινοποιήσει στον τύπο και σε όλα τα μέλη-μετόχους και τους παραγωγούς πατάτας και γαλακτοκομικών προϊόντων της με επιστολή ανάκλησης. Αλλά και να την δημοσιεύσει άμεσα στην ιστοσελίδα και στην εφημερίδα της, καθώς και σε εφημερίδα ημερήσιας τοπικής κυκλοφορίας και να την αναρτήσει σε εμφανή σημεία, όπου προσέρχονται οι παραγωγοί για τις δοσοληψίες τους.

Δεσμεύθηκε να αποστείλει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού εντός 15 ημερών, από την κοινοποίηση του διατακτικού της, αποδεικτικά των ανωτέρω ενεργειών της, καθώς, επίσης, και να απέχει στο μέλλον από την έκδοση παρόμοιων αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένων συναφών συστάσεων και ανακοινώσεων), οι οποίες περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό.