Τι προβλέπει το πρόγραμμα εθελουσίας του ΑΔΜΗΕ

Όλο το σχέδιο

Τι προβλέπει το πρόγραμμα εθελουσίας του ΑΔΜΗΕ


Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για περίπου 120 εργαζόμενους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ, με αποζημίωση 35.000 ευρώ, εγκρίθηκε σήμερα από το ΔΣ του Διαχειριστή.

 

Η απόφαση αυτή, όπως επισημαίνει η εταιρεία, υπαγορεύεται από την ανάγκη ανανέωσης του εργατικού δυναμικού του ΑΔΜΗΕ, με δεδομένο ότι ο σημερινός μέσος όρος ηλικίας είναι τα 52 έτη και αν διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση, θα ξεπεράσει τα 55 έτη το 2022. Υπογραμμίζεται πάντως, ότι η αποδοχή της πρότασης έχει απολύτως εθελοντικό χαρακτήρα.

Το ΔΣ ενέκρινε επίσης, την αλλαγή του οργανογράμματος της εταιρείας, που περιλαμβάνει τη δημιουργία νέας Διεύθυνσης Διαχείρισης Παγίων (με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των παγίων της εταιρείας), την αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς, καθώς και τη συγκέντρωση των υπηρεσιών προμηθειών και τηλεπικοινωνιών. Προβλέπεται ταυτόχρονα και η κατάργηση ορισμένων διοικητικών θέσεων, χωρίς μείωση μισθού για τα στελέχη που τις κατείχαν. Το νέο οργανόγραμμα θα ισχύσει από την 1η Μαρτίου 2018.

Να σημειωθεί ότι η εποπτεία πέντε νευραλγικών διευθύνσεων του ΑΔΜΗΕ περνά στους Κινέζους της State Grid. Ουσιαστικά πρόκειται για την υλοποίηση και της συμφωνίας των μετόχων που είχε συναφθεί με την είσοδο της State Grid στο 24% του Διαχειριστή. Οι τομείς που θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Κινέζων είναι η πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, η συντήρηση του συστήματος ηλεκτροδότησης, η διαχείριση των παγίων, οι οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες, καθώς και οι προμήθειες και η εφοδιαστική αλυσίδα.