Χρήμα με το… τσουβάλι από την ΕΛΤΡΑΚ

Τι αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας

Χρήμα με το… τσουβάλι από την ΕΛΤΡΑΚ


Η δύσκολη διετία 2015-2016 λόγω της επιβολής των capital controls καθώς και η οικονομική ανασφάλεια στη χώρα, δεν επέτρεψε στην εισηγμένη «Ελτράκ» να διανέμει μέρισμα παρά τα κερδοφόρα αποτελέσματα αυτής της διετίας.

Φέτος όμως η διοίκηση της εισηγμένης αποφάσισε να επιβραβεύσει τους μετόχους της που έδειξαν υπομονή.

Η έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΛΤΡΑΚ αποφάσισε τη διανομή μεγάλου χρηματικού ποσού προς τους μετόχους.

Ειδικότερα αποφασίστηκε:

α) διανομή φορολογημένων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων ποσού 0,689 ευρώ/μετοχή (το ποσό αυτό θα φορολογηθεί με συντελεστή 15%)

β) επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,601 ευρώ/μετοχή (χωρίς φορολογική επιβάρυνση)

γ) διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας σε διάφορες δραστηριότητες, γεγονός ωστόσο που δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά τις λειτουργικές επιδόσεις της εταιρείας.

.