Αυξημένες οι πωλήσεις του ομίλου Πλαστικά Θράκης

Αυξημένες οι πωλήσεις του ομίλου Πλαστικά Θράκης

Στο ποσό των 243,2 ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Πλαστικά Θράκης το εννεάμηνο του 2017 έναντι 225,5 το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο σημειώνοντας αύξηση 7,9%.

 

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 52,3 εκατ. ευρώ από 53,2 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 1,7%. Τα ενοποιημένα ΕΒΙΤ ανήλθαν στα 15 εκατ. ευρώ από 19,5 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 23,3%. Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν στα 24,7 εκατ. ευρώ από 28,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13,3%. Τα ενοποιημένα ΚΠΦ ανήλθαν στα 11,7 εκατ. ευρώ από 17 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 31,4%. Τα ενοποιημένα ΚΜΦ&ΔΜ ανήλθαν στα 8,5 εκατ. ευρώ από 13,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 37%.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 30.09.2017 ανήλθε σε 134,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με 122,8 εκατ. στις 31.12.2016 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός σε 56,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 60,4 εκατ. ευρώ στις 30.06.2017 και 54,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.

Ο δείκτης καθαρός τραπεζικός δανεισμός/ ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,42 στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με τις 31.12.2016.
Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου 2017-2018 το συνολικό ύψος του οποίου θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ, στο εννεάμηνο του 2017 υλοποιήθηκαν νέες επενδύσεις ύψους 14,3 εκατ. ευρώ.