Τα κέρδη, το μέρισμα και οι επενδύσεις της Τέρνα Ενεργειακή

Τα κέρδη, το μέρισμα και οι επενδύσεις της  Τέρνα Ενεργειακή

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού 0,04 ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2017 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Το ποσό αυτό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% επί των μερισμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 112 του νόμου 4387/2016, όπως τροποιηθείσα ισχύει.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων και διατυπώσεων του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920.

Υπενθυμίζεται ότι σημαντική βελτίωση κατέγραψαν τα οικονομικά αποτελέσματα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής κατά το φετινό εννεάμηνο. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 208,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 40,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 19,1 εκατ. ευρώ, από 13,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 37,4%.

Συνολικά κατά το φετινό εννεάμηνο, η εισηγμένη πραγματοποίησε επενδύσεις της τάξεως των 178 εκατ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, η καθαρή δανειακή της θέση δεν αυξήθηκε αντίστοιχα, καθώς διαμορφώθηκε σε 636 εκατ. ευρώ, έναντι 599 εκατ. ευρώ στο τέλος του φετινού δεύτερου τριμήνου.

Σήμερα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου ανέρχεται σε 941 MW, εκ των οποίων 516 MW βρίσκονται εγκατεστημένα στην Ελλάδα, 293 MW στις ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή –ή έτοιμες προς κατασκευή– εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 208 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.149 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αμερική. Πρόθεση της διοίκησης του ομίλου είναι η παραπάνω δυναμικότητα να είναι στο σύνολό της λειτουργική έως το τέλος του 2018, καθώς δρομολογείται η ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των προσεχών μηνών. Απώτερος και νέος μακροπρόθεσμος στόχος της εισηγμένης είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της.