Υποχώρησαν τα κέρδη της Attica Group στο 9μηνο

Υποχώρησαν τα κέρδη της Attica Group στο 9μηνο

Η απόκλιση στην κερδοφορία, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2016, οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση της τιμής των καυσίμων.

Σε 4,68 εκατ.ευρώ το εννιάμηνο του 2017, έναντι 26,50 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016, ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους της Attica Group, θυγατρική εταιρία του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG).
Η απόκλιση στην κερδοφορία, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2016, οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση της τιμής των καυσίμων.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου το εννεάμηνο του 2017, ανήλθαν σε 215,46 εκατ. ευρώ έναντι 215,98 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016.Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 9μηνο του 2017 σε 47,75 εκατ.ευρώ έναντι 62,35 εκατ. το αντίστοιχο του 2016.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017, κατά την οποία εκτελέστηκαν συνολικά 1,1% περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με την περυσινή περίοδο, διακινήθηκαν με τα πλοία του Ομίλου συνολικά 3,39 εκατ. επιβάτες, έναντι 3,37 εκατ. το εννεάμηνο του 2016, 519 χιλ. Ι.Χ. οχήματα έναντι 500 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και 228 χιλ. φορτηγά οχήματα έναντι 224 χιλ. το εννεάμηνο του 2016.