Συμφωνία ΣΕΒ με τον Σύνδεσμο Ρώσων Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών

Συμφωνία ΣΕΒ με τον Σύνδεσμο Ρώσων Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών

Η συμφωνία προβλέπει, ακόμη, τη μεταφορά και διαβούλευση προβλημάτων των επιχειρήσεων, στις δημόσιες διοικήσεις των χωρών σε θέματα όπως τελωνειακές διαδικασίες, καθυστερήσεις και γραφειοκρατία, μεταφορές προϊόντων, κ.λπ.

Συμφωνία συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Ρώσων Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών (RSPP) για τη διευκόλυνση των επαφών μεταξύ επιχειρήσεων των δύο χωρών υπέγραψε ο ΣΕΒ.

Η συμφωνία προβλέπει, ακόμη, τη μεταφορά και διαβούλευση προβλημάτων των επιχειρήσεων, στις δημόσιες διοικήσεις των χωρών σε θέματα όπως τελωνειακές διαδικασίες, καθυστερήσεις και γραφειοκρατία, μεταφορές προϊόντων, κ.λπ., καθώς και την παροχή πληροφόρησης για εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται εκατέρωθεν.

Η συμφωνία υπεγράφη σήμερα, σε επίσημη τελετή στη Μόσχα, από τον Γ. Ξηρογιάννη, διευθυντή Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων και τον Κ.Goncharov, μέλος του ΔΣ του RSPP, παρουσία του πρέσβη της Ελλάδας στη Ρωσία, Α. Φρυγανά και του επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Α. Καραπέτσα.