Ποια είναι τα σχέδια της Marks&Spencer στην Ελλάδα

Τι συμβαίνει με τα κατάστήματά της

Ποια είναι τα σχέδια της Marks&Spencer στην Ελλάδα

Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τις ζημίες που παρουσίασε η αλυσίδα Marks&Spencer στην Ελλάδα ο βασικός μέτοχος αποφάσισε να στηρίξει την ελληνική θυγατρική του τουλάχιστον κατά τους επόμενους 12 μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανική μητρική, κατέχει έμμεσα το 80% της Marks and Spencer Marinopoulos Greece SA, ενώ το υπόλοιπο 20% ελέγχεται από την εταιρεία Marinopoulos Holding Sarl.

Τοτελευταίο δωδεκάμηνο της χρήσης της εμφάνισε μειωμένα έσοδα ύψους 57,028 εκατ. ευρώ έναντι των 61,092 εκατ. ευρώ στη χρήση 2015-2016.

Σημειώνεται ότι κατά τις προηγούμενες χρήσεις, η ελληνική δομή εξήγαγε επίσης σε Κροατία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία, αγορές από τις οποίες ωστόσο η Marks&Spencer αποσύρθηκε (ενώ αναμένεται η αποχώρησή της και από τη Βουλγαρία μέσα στο 2017), γεγονός που κόστισε σε επίπεδο τζίρου.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα ήταν και πάλι ζημιογόνα στη συγκεκριμένη χρήση (-1,056 εκατ. ευρώ), ωστόσο σχετικά μειωμένα έναντι ζημιών ύψους 2,135 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Σε επίπεδο καθαρού προ φόρων αποτελέσματος, οι ζημίες ανήλθαν στα 2,234 εκατ. ευρώ από 3,059 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, η εταιρία έχει αρνητική καθαρή θέσηαλλά και αρνητικό κεφάλαιο κίνησης κατά 351.699 ευρώ στη χρήση του 2017.

Η βρετανική πολυεθνική αποεπενδύει από τα Βαλκάνια και άλλες αγορές, διατηρεί σε αυτή τη φάση τη θέση της στην Ελλάδα όπου έχει δίκτυο 26 καταστημάτων, ενώ έχει αποφασίσει να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της στον κλάδο των τροφίμων, στο πλαίσιο της παγκόσμιας αναδιάρθρωσης που ακολουθεί. Ήδη κάποια καταστήματα της λειτουργούν με εμπλουτισμένο χαρτοφυλάκιο τροφίμων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γέρακα και Γλυφάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ