Τι συζήτησε ο Φραγκιαδάκης με τον επικεφαλής της EXIN

Έντονες διεργασίες πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες

Τι συζήτησε ο Φραγκιαδάκης με τον επικεφαλής της EXIN

Συναντήσεις επί συναντήσεων πραγματοποιεί τις τελευταίες ημέρες ο επικεφαλής της EXIN Group Ματ Φερφιλντ με τη διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής η οποία εκκρεμεί από τον περασμένο Ιούνιο.

Αντικείμενο των εντατικών συναντήσεων ήταν η προετοιμασία του φακέλου που θα πρέπει να υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής του τραπεζικού και του ασφαλιστικού κλάδου, για τη συμφωνία μεταβίβασης, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός εννέα μηνών από την υπογραφή της.

Η συμφωνία υπεγράφη στις 29 Ιουνίου και προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωσή της είναι η έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG Copm), που εγκρίνει και τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τραπεζών.

Η μεταβίβαση της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει προβλεφθεί στο σχέδιο αναδιάρθρωσης του ομίλου της ΕΤΕ στο πλαίσιο της ανακεφαλοποίησης το 2015. Η συμφωνία με το Exin Group, προβλέπει τη μεταβίβαση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής στην EXIN Financial Services Holding B.V. έναντι τιμήματος 718,3 εκατ. ευρώ με την πρόβλεψη ότι η ΕΤΕ θα διατηρήσει το 25% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης 10ετή συνεργασία στον τομέα του bankassurance, δηλαδή στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του δικτύου της Εθνικής τράπεζας, με δυνατότητα 5ετούς επέκτασης, βάσει συγκεκριμένης στοχοθεσίας.

Το brand name, δηλαδή το «Εθνική Ασφαλιστική», δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας πώλησης. Οπως προβλέπει το κείμενο της συμφωνίας, ο τίτλος θα αγοραστεί από τον όμιλο της ΕΤΕ, ο οποίος θα τον ενοικιάσει στην Exin για δέκα χρόνια μετά τη διενέργεια σχετικής αποτίμησης. Για τη χρήση των εμπορικών σημάτων «ΕΘΝΟ», «ΕΘΝΙΚΗ» κ.λπ., ο νέος μέτοχος θα καταβάλλει στην Τράπεζα ετήσιο τίμημα χρήσης, ίσο με το 10% της καθαρής παρούσας αξίας των σημάτων αυτών, όπως αυτό θα προσδιοριστεί, επίσης μετά από αποτίμηση.