Μετ’ εμποδίων τα «εγκαίνια» των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Τι δείχνουν τα πρώτα crash test της πλατφόρμας

Μετ’ εμποδίων τα «εγκαίνια» των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Έντονο προβληματισμό εξέφραζαν συμβολαιογράφοι που παρακολούθησαν την πρώτη παρουσίαση της πλατφόρμας μέσω της οποίας θα διενεργούνται –πιθανότατα από το φθινόπωρο- οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Μεταξύ άλλων εγείρουν θέματα όπως η ασφάλεια κατά την ταυτοποίηση των προσώπων που θα μετέχουν στη διαδικασία εξ’ αποστάσεως, η δυνατότητα συμμετοχής υποψήφιων αγοραστών εκτός Ελλάδας (ειδικά εκτός ΕΕ) αλλά και ο κίνδυνος «παραποίησης» του αποτελέσματος του πλειστηριασμού.

 

Η ολοκλήρωση της τεχνικής προετοιμασίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η εταιρεία που έχει αναλάβει σε πιλοτικό στάδιο την ανάπτυξη της πλατφόρμας, οργάνωσε ένα πρώτο test drive στις αρχές της εβδομάδας ενώ από την πλευρά του υπουργείου Δικαιοσύνης αναμένεται η έκδοση πρόσθετων αποφάσεων και εγκυκλίων που θα συμβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας. Το να βγει ένα ακίνητο ή ένα περιουσιακό στοιχείο σε πλειστηριασμό δεν είναι υποχρεωτικό αλλά θα αποτελεί επιλογή του επισπεύδοντα, κατά κύριο λόγο της τράπεζας.

Δηλαδή, η τράπεζα ή όποιος έχει εγγράψει την προσημείωση στο ακίνητο, θα είναι αυτός που θα μπορεί να υποβάλλει το αίτημα οπλειστηριασμός να διενεργείται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ενώ τη διαδικασία θα την προωθεί ο «υπάλληλος του ηλεκτρονικούπλειστηριασμού» που θα είναι συμβολαιογράφος:Οι υπάλληλοι ηλεκτρονικούπλειστηριασμού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ΑΦΜ, διεύθυνση έδρας, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό μητρώου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου στον οποίο υπάγονται, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ταυτοποιούνται μέσω των διαπιστευτηρίων τους που τηρούνται στα συστήματα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Μετά την ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή τους στα συστήματα».Δηλαδή, η τράπεζα ή ο επισπεύδων, θα έχει δύο δρόμους: ή θα μπορεί να ακολουθήσει την παραδοσιακή οδό της… Τετάρτης στα ειρηνοδικεία όπου η διαδικασία θα γίνεται εκ του σύνεγγυς και κατά πρόσωπο, ή θα μπορεί να απευθυνθεί στο «κλειστό ηλεκτρονικόclub».

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι για να χρηστεί κάποιος υποψήφιος πλειοδότης, θα πρέπει να διαπιστευτεί μέσω…Taxis: Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων ή φυσικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ ταυτοποιούνται μέσω των διαπιστευτηρίων τους που τηρούνται στα συστήματα TAXISNET της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων». Πρακτικά δηλαδή, οι υποψήφιοι πλειοδότες θα αφήνουν «στίγμα» στοTaxisαλλά και στο ηλεκτρονικό μηχανισμό τωνπλειστηριασμών.

Από το περιεχόμενο της απόφασης προκύπτει ότι η διαδικασία πιστοποίησης δεν θα γίνεται με τη διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο της «ηλεκτρονικής υπογραφής» αλλά μέσω της αποστολής… σκαναρισμένων εγγράφων. Για παράδειγμα, «Φυσικά πρόσωπα πολίτες τρίτων κρατών υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής και ταυτοποιούνται, καταχωρίζοντας στο σύστημα αρχείο σε μορφή pdf που περιέχει σαρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και υπεύθυνη δήλωση σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική περί της ορθότητας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων». Επειδή είναι προφανές το «κενό ασφαλείας» και το ενδεχόμενο να θελήσει κάποιος να παραβιάσει τη διαδικασία με πλαστοπροσωπεία (π.χ με ένα κλεμμένο διαβατήριο), θεσπίζεται και η υποχρέωση προσκόμισης εντός τριών εργάσιμων ημερών και σε έγχαρτη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στο γραφείο του συμβολαιογράφου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ