Κόβουν και τη… Nova οι Έλληνες – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Κόβουν και τη… Nova οι Έλληνες – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Αποτελέσματα για το 2016 επηρεασμένα από την οικονομική κρίση, αλλά και τη «συντηρητική εμπορική πολιτική» (όπως αναφέρεται από την ίδια την εταιρεία) ανακοίνωσε η Forthnet. Οι συνολικές συνδρομές της είναι μειωμένες κατά 10,1%, ενώ τα έσοδά της διαμορφώθηκαν σε 324,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Οι ζημιές προ φόρων είναι μειωμένες σε σχέση με το 2015 στα 25 εκατ. ευρώ (από 49,6 εκατ.) και οι ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 23,7 εκατ. ευρώ από 53,9 εκατ. ευρώ. Η εισηγμένη συνεχίζει να εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια (172,2 εκατ.), το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της είναι στα 451,5 εκατ. ευρώ και τα διαθέσιμά της 4,9 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας εμφανίζεται μειωμένος στα 255 εκατ. ευρώ (από τα 324 εκατ.), καθώς έχει μεσολαβήσει η έκδοση του ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές (περίπου 69 εκατ. ευρώ), το οποίο όπως είναι γνωστό έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις δανείστριες τράπεζες. Βάσει της ανακοίνωσης που εξέδωσε η Forthnet, οι προσπάθειες βελτιστοποίησης της κοστολογικής της βάσης αύξησαν το περιθώριο EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) από 14,3% σε 16,9%. Τα προσαρμοσμένα EBITDA του δωδεκαμήνου του 2016 ανήλθαν στα 54,8 εκατ., έναντι 50,5 εκατ. του δωδεκαμήνου του 2015 (αύξηση 8,6%). Η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία εμφανίζει μείωση της συνδρομητικής της βάσης σε όλες τις κατηγορίες των υπηρεσιών που δραστηριοποιείται. Αναλυτικότερα, στο τέλος Δεκεμβρίου του 2016 τα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες της Forthnet ήταν 301,6 χιλ. (μείωση 12,9%). Οι συνδρομητές της στις ευρυζωνικές υπηρεσίες ήταν 581,7 χιλ., μειωμένοι κατά 9,2%, ενώ οι συνδρομητές της Pay TV ήταν 439,4 χιλ. (μειωμένοι κατά 11,2%). Στη δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Πάνος Παπαδόπουλος σημείωσε: «Η συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας επηρέασε αρνητικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και το 2016, ενώ η επιβολή φορολογίας 10% στη συνδρομητική τηλεόραση και η απόδοση της Superleague επηρέασαν αρνητικά τη συνδρομητική βάση μας. Σε αυτό το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον διατηρήσαμε μία συντηρητική εμπορική πολιτική και βελτιώσαμε περαιτέρω το κοστολογικό μοντέλο της εταιρείας. Ως εκ τούτου πετύχαμε σημαντική βελτίωση του EBITDA».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ