Αυξήθηκαν τα κέρδη και οι πωλήσεις της Intracom Holdings

Αυξήθηκαν τα κέρδη και οι πωλήσεις της Intracom Holdings
Αυξήθηκαν κατά 6,5% αυξήθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Intracom Holdings (Intrakat, Intrasoft International και Intracom Defence) το 2016 στα 401,6 εκατ. ευρώ έναντι 377,1 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν κατά 21% στα 27,8 εκατ. ευρώ από 23 εκατ. ευρώ το 2015.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου ως προς την πρόβλεψη προστίμου 4,3 εκατ της Επιτροπής Ανταγωνισμού που επιβαρύνει το αποτέλεσμα της Intrakat ανέρχεται σε 32,1 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 2,1 εκατ. έναντι ζημιών 7,7 εκατ ευρώ το 2015. Σε προσαρμοσμένο αποτέλεσμα όλες οι θυγατρικές είναι κερδοφόρες.

Οι θυγατρικές του ομίλου το 2016 υπέγραψαν νέες συμβάσεις 245 εκατ. ευρώ και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων στις 31/12/2016 διαμορφώθηκαν στα 641 εκατ/ ευρώ.

Αναλυτικά η Intrakat πραγματοποίησε πωλήσεις 182,4 εκατ., EBITDA12,4 εκατ και ζημία προ φόρων 2,7 εκατ., η Intrasof International είχε τζίρο 175,5 εκατ, EBITDA 11,3 εκατ, και κέρδη προ φόρων 5 εκατ. και η Intracom Defence πωλήσεις 57,4 εκατ, EBITDA 3 εκατ. και κέρδη προ φόρων 1,6 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος απασχολεί 2.343 εργαζόμενους και διατηρεί θυγατρικές σε 16 χώρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ