Οι 10 κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις

Οι 10 κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις
Οι οικονομικές, δημογραφικές, γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, μετασχηματίζουν τους παραδοσιακούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλάζοντας την ιεράρχηση των υφιστάμενων κινδύνων και την πολυπλοκότητά τους, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έρευνα για τη Διαχείριση Κινδύνου 2017, από την Aon.

Η ζημιά στη φήμη / εμπορικό σήμα, είναι ο κορυφαίος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις. Καθώς τα ελαττωματικά προϊόντα, οι παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές και η διαφθορά εξακολουθούν να αποτελούν βασικές απειλές για τη φήμη, τα κοινωνικά μέσα με την επιρροή τους, έχουν ενισχύσει σημαντικά τον αντίκτυπό τους, καθιστώντας τις επιχειρήσεις περισσότερο ευάλωτες. Επιπλέον, οι κίνδυνοι που είναι παραδοσιακά μη ασφαλίσιμοι, γίνονται πιο ασταθείς, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η όποια προσπάθεια για διαχείριση ή αντιμετώπιση.

Με μια εντυπωσιακή αναρρίχηση από την 9η στην 5η θέση, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, έχει πλέον ενταχθεί στο μακρύ κατάλογο παραδοσιακών αιτιών, που μπορούν να προκαλέσουν δαπανηρή διακοπή των εργασιών. Αποτελεί πλέον, τον κορυφαίο κίνδυνο για τις επιχειρήσεις στη Βόρεια Αμερική, καθώς η συχνότητα των παραβιάσεων στον κυβερνοχώρο αυξάνεται και τα σχέδια αντιμετώπισης ανάλογων περιστατικών, έχουν γίνει πιο περίπλοκα, λόγω των κανονιστικών ρυθμίσεων και των υποχρεώσεων γνωστοποίησης.

Οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης, αποτελούν μια τάση σε διεθνές επίπεδο, όπως για παράδειγμα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, που τίθεται σε ισχύ το 2018. Ως εκ τούτου, οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο, θα συνεχίσουν να είναι υψηλής σημασίας για τις επιχειρήσεις.

Ο πολιτικός κίνδυνος / αβεβαιότητα, που βρισκόταν στην 15η θέση, επανέρχεται στο Top-10 της λίστας κινδύνων, κατέχοντας πλέον την 9η θέση. Την ίδια στιγμή, η ετοιμότητα έναντι του κινδύνου μειώθηκε, από 39% το 2015, στο σημερινό 27%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι τα ανεπτυγμένα κράτη που συνδέονται παραδοσιακά με την πολιτική σταθερότητα, γίνονται νέες πηγές αστάθειας και αβεβαιότητας. Πρόκειται για κίνδυνο που απασχολεί τις επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες που δραστηριοποιούνται στις αναδυόμενες αγορές.

Οι 10 κορυφαίοι κίνδυνοι είναι:

1.Ζημιά στη φήμη / εμπορικό σήμα
2.Οικονομική επιβράδυνση / βραδεία ανάκαμψη
3.Αυξανόμενος ανταγωνισμός
4.Ρυθμιστικές / νομοθετικές αλλαγές
5.Έγκλημα στον κυβερνοχώρο / hacking / ιοί / κακόβουλο λογισμικό
6.Αδυναμία για καινοτομία / ικανοποίηση των αναγκών των πελατών
7.Αδυναμία προσέλκυσης ή διατήρησης ταλέντων
8.Διακοπή εργασιών
9.Πολιτικός κίνδυνος / αβεβαιότητα
10.Αστική ευθύνη τρίτων, συμπεριλαμβανομένων λαθών και παραλείψεων (E&O)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ