Αύξηση κερδών για τον όμιλο Μύλοι Λούλη

Αύξηση κερδών για τον όμιλο Μύλοι Λούλη
Με αύξηση των κερδών αλλά και αύξηση των πωλήσεων ολοκλήρωσε την περσινή χρονιά ο όμιλος Μύλοι Λούλη.

Αναλυτικότερα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν από τα 9,17 στα 11,23 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του μειωμένου κόστους πρώτων υλών και καυσίμων. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 4,63 εκατ. έναντι 3,15 εκατ. το 2015, παρά την διεύρυνση του κόστους χρηματοδότησης.

Τα καθαρά κέρδη ανέβηκαν από τα 625 χιλ. στα 2,77 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε από τα 104,9 στα 101,3 εκατ. ευρώ, παρά την αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων κατά 7%.

Οι θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές χρηματοδότησαν τις επενδύσεις και την περυσινή επιστροφή κεφαλαίου (0,06 ευρώ ανά μετοχή) ενώ παράλληλα μείωσαν τον καθαρό δανεισμό του Ομίλου.

Το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης θα προτείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση της 13ης Ιουνίου τη μηδενική καταβολή μερίσματος, ωστόσο ζητούμενο είναι αν παράλληλα θα προταθεί -όπως πέρυσι- η επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ