Το μεγάλο παζάρι για την επόμενη ημέρα της ακτοπλοίας

Το μεγάλο παζάρι για την επόμενη ημέρα της ακτοπλοίας
Όλα τα σενάρια είναι πλέον ανοικτά στο τραπέζι μετά την απόρριψη των προσφορών για το 40,5% των μετοχών της Hellenic Seaways από την Τράπεζα Πειραιώς. Η απόφαση ήταν μάλλον η αναμενόμενη, καθώς ο νέος διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, είχε αναλάβει επίσημα μόλις λίγες ημέρες πριν και η συμμετοχή της Τράπεζας στη Hellenic Seaways είναι μία από τις πολλές που έχει η Πειραιώς σε άλλους ομίλους και εταιρείες.

Τώρα οι ενδιαφερόμενοι, πρωτίστως ο όμιλος Grimaldi και η θυγατρική του οι Μινωικές Γραμμές και δευτερευόντως ο Μάριος Ηλιόπουλος της Seajets, αλλά και όλοι όσοι εμπλέκονται ή επιθυμούν να εμπλακούν στον ακτοπλοϊκό κλάδο αναμένουν τις επόμενες κινήσεις του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Όπως εξηγούν στη «Ν» στελέχη που παρακολουθούν από κοντά τις διαδικασίες, η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει δεσμευθεί για το οτιδήποτε σε σχέση με τον διαγωνισμό πώλησης του ποσοστού των μετοχών (40,5%) που κατέχει στη Hellenic Seaways. Συνεπώς μπορεί να επανέλθει και να ζητήσει βελτίωση, κάτι που οι Μινωικές Γραμμές φαίνεται να το θεωρούν ως φυσική συνέχεια, μπορεί όμως να ξεκινήσει από την αρχή τη διαδικασία κάποια στιγμή στο μέλλον. Τα ίδια στελέχη επισημαίνουν ότι η τράπεζα μετά τη διαδικασία που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και με δεδομένο ότι έχει νέα διοίκηση έπειτα από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει πλέον έναντι των θεσμών κερδίσει τον απαραίτητο χρόνο για να εξετάσει πιο ολοκληρωμένα τον «ακτοπλοϊκό γόρδιο δεσμό» στον οποίο έχει εμπλακεί. Η Τράπεζα Πειραιώς ελέγχει άμεσα το 40,5% της Hellenic Seaways. Επίσης ελέγχει το 24,18% της ΑΝΕΚ, της οποίας ένα 26,52% κατέχει η Βαρμιν της οικογένειας Γιάννη Βαρδινογιάννη. Η Τράπεζα Πειραιώς επίσης έμμεσα ελέγχει και την Attica Group, αφού κατέχει το 31,2% της MIG, η οποία με τη σειρά της είναι μητρική της Attica, κατέχοντας το 89,38% των μετοχών της. Το υπόλοιπο είναι στο Χρηματιστήριο. Παράλληλα η Τράπεζα έχει σημαντική έκθεση συνολικά στον ακτοπλοϊκό κλάδο και πιο ειδικά στη Hellenic Seaways, όσο και στην ΑΝΕΚ και πολύ λιγότερο στην Attica Group. Σημειώνεται ότι οι δανειακές υποχρεώσεις της Hellenic Seaways ανέρχονται στα 143 εκατ. ευρώ και η αναδιάρθρωσή τους έγινε το 2016. Επίσης στην ΑΝΕΚ το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων ανέρχεται σε 285,6 εκατ. ευρώ και υπήρξε στις 29 Μαρτίου συμφωνία για την αναδιάρθρωσή τους. Σύμφωνα με τους όρους των νέων συμβάσεων, η αποπληρωμή έχει συμφωνηθεί σταδιακά έως το 2023, η επιτοκιακή επιβάρυνση είναι σημαντικά χαμηλότερη, ενώ προβλέπεται και διαγραφή μέρους των κεφαλαιοποιημένων τόκων. Με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού επιτυγχάνεται η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του Ομίλου, η αποκατάσταση του κεφαλαίου κίνησης και η ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Η διαγραφή των κεφαλαιοποιημένων τόκων, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη λειτουργική κερδοφορία για τη χρήση 2017 εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην αποκατάσταση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας αναμένεται να εκδοθεί μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο (ΜΟΔ), ύψους έως 22 εκατ. ευρώ, διάρκειας έως τις 31.12.2023 με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Θα εκδοθούν συνολικά 22 εκατ. μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ ανά ομολογία. Σημειώνεται ότι το εν λόγω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο θα αναχρηματοδοτήσει τμήμα του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων είναι επιβεβλημένη, αφού αποτελεί μέρος της ευρύτερης συμφωνίας για την πλήρη αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού. Ο όμιλος Attica Group έχει συνολικές υποχρεώσεις ύψους 255,44 εκατ. ευρώ έναντι 285,26 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Σημειώνεται ότι εντός του 2016 ο Όμιλος προχώρησε στην καταβολή ποσού 49,95 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή μακροπρόθεσμων δανείων, ενώ ένα μέρος του δανεισμού ανήκει στον επενδυτικό όμιλο Fortress ο οποίος έχει δικαίωμα μετατροπής των ομολογιακών δανείων της Attica σε μετοχές. To ίδιο fund έχει και ένα ομολογιακό 150 εκατ. ευρώ στη MIG, το οποίο πήρε από τη Eurobank. Ο όμιλος Fortress έχει επομένως «λόγο στα πράγματα». Επισημαίνεται επίσης ότι η Attica Group συνεργάζεται με την ANEK στα πλαίσια της κοινοπραξίας ΑΝΕΚ SUPERFAST με την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο εταιρειών στις διεθνείς γραμμές της Αδριατικής (Ελλάδα Ιταλία), καθώς και στις ακτοπλοϊκές γραμμές της Κρήτης. Πρόκειται για τις γραμμές όπου δρα και ο όμιλος Grimaldi. Επιπλέον, η Attica Group ανταγωνίζεται στο εσωτερικό τη Ηellenic Seaways σε ορισμένες σημαντικές γραμμές, όπως είναι οι γραμμές των Κυκλάδων και του Βορείου Αιγαίου. Με βάση όλα τα παραπάνω, όπως σημειώνουν στην Ακτή Μιαούλη, στον βαθμό που η Hellenic Seaways περάσει ολοκληρωτικά στις Μινωικές Γραμμές και στον όμιλο Grimaldi, τότε η «σύγκρουση» Αttica ANEK από τη μία πλευρά και Grimaldi Μινωικών από την άλλη θα μεταφερθεί σε όλο το Αιγαίο, με τις ανάλογες επιπτώσεις και στα αποτελέσματα και την αξία των εταιρειών και την απόδοση των επενδύσεων. Οι Μινωικές Γραμμές υποστηρίζουν βέβαια ότι η ανάληψη του ελέγχου της Hellenic Seaways από την πλευρά τους θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και είναι προς όφελος της τράπεζας, της εταιρείας και των επιβατών. Σε κάθε περίπτωση, πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα λειτουργήσει το «τρίγωνο» Τράπεζας Πειραιώς Fortress και Grimaldi, με το βλέμμα πάντα στην πορεία της τιμής των ναυτιλιακών καυσίμων, καθώς μία νέα κρίση στον τομέα αυτό θα «παγώσει» τα πάντα! Έτσι, σενάρια που βλέπουν δύο πόλους (ΑΝΕΚ Attica, Mινωικές Hellenic Seaways) αλλά και δημιουργία ενός σχήματος (ΑΝΕΚ Attica HSW) ή ακόμη και τη δημιουργία ενός σχήματος με τη συνεργασία ΑΝΕΚ HSW δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα.

Πηγή: Ναυτεμπορική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ