Ο πόλεμος των supermarket για το πορτοφόλι των Αθηναίων

Ο πόλεμος των supermarket για το πορτοφόλι των Αθηναίων
Ενισχύει το «δυνατό χαρτί» της πιστότητας των καταναλωτών της Αττικής η Σκλαβενίτης, διευρύνοντας το δίκτυο καταστημάτων στην πρωτεύουσα και πέριξ αυτής, στοχεύοντας στην περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη αντοχή στο «κυνήγι» του μεριδίου της επαρχίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού -η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στην Αττική, όπου συγκεντρώνεται το 45% της επιχειρηματικής δραστηριότητας των καταστημάτων λιανικής πώλησης, δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 15 αλυσίδες σούπερ μάρκετ με εκτεταμένο δίκτυο. Ειδικότερα, πάντα στην περιοχή της Αττικής, η Ι & Σ. Σκλαβενίτης λειτουργεί συνολικά 110 καταστήματα, ενώ με την απόκτηση του δικτύου της Μαρινόπουλος και των λοιπών εταιρειών ο όμιλος Σκλαβενίτη θα αποκτήσει συνολικά 140 καταστήματα των εξαγοραζόμενων εταιρειών, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους στα 250. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης, στην Αττική η ΑΒ Βασιλόπουλος αριθμεί 161 καταστήματα, ενώ ακολουθούν η Μetro ΑΕΒΕ με δίκτυο 132 καταστημάτων, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ με 89 καταστήματα, η Πέντε με 65 καταστήματα υπό το σήμα ΓΑΛΑΞΙΑΣ, η LIDL με 60 καταστήματα και η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και BAZAAR με 58 και 56 καταστήματα αντίστοιχα.

Η διεύρυνση της παρουσίας τους στην Αττική είναι στρατηγική απόφαση για τις αλυσίδες, καθώς -όπως αναφέρουν αναλυτές της αγοράς «παραμένει μια δυναμική αγορά στην οποία τόσο οι μεγαλύτερες όσο και οι μικρότερες αλυσίδες αποβλέπουν στην επέκταση του δικτύου τους. Η Σκλαβενίτης πριν από την εξαγορά του δικτύου της Μαρινόπουλος απολάμβανε ιδιαίτερα υψηλή πιστότητα καταναλωτών, έχοντας μόνο παρουσία στην Αττική. Είναι λογικό λοιπόν να “επενδύσει” σε αυτή την πιστότητα ώστε να επεκταθεί επιτυχώς και στην επαρχία». Μάλιστα, στην απόφαση της Επ. Ανταγωνισμού υπολογίζεται ότι το αθροιστικό μερίδιο του ομίλου Σκλαβενίτη (Ι & Σ. Σκλαβενίτης και Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης) στην Αττική θα σημειώσει αύξηση μεγαλύτερη του 5%. Η ενίσχυση εν γένει του μεριδίου του ομίλου της Σκλαβενίτης μετά την εξαγορά είναι λογική εάν υπολογιστεί ότι αποκτά συνολικά επιπλέον 383 σημεία όλων των τύπων, υπερδιπλασιάζοντας τη δυναμική του αριθμώντας 544 καταστήματα σε όλη την επικράτεια (σ.σ.: σημερινή εικόνα: 111 Σκλαβενίτης συμπεριλαμβανομένου του καταστήματος της Κορίνθου, 39 Χαλκιαδάκης, 11 The MART). Όσον αφορά την επιβαλλόμενη εκποίηση των 22 καταστημάτων, που προβλέπει η απόφαση της Επ. Ανταγωνισμού, αφορά έξι καταστήματα της Ι & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, δύο της Χαλκιαδάκης και 14 από τις εξαγορασθείσες εταιρείες και συγκεκριμένα: 3 από τη Μαρινόπουλος, 2 από την Πειραϊκόν, 8 Express Market και 1 από την Ξυνός. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι εταιρείες του ομίλου Σκλαβενίτη, πρέπει εντός 9 μηνών να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκποίησης. Συγκεκριμένα, η πρώτη περίοδος προβλέπει ότι εντός έξι μηνών η πλευρά Σκλαβενίτη δεσμεύεται στην εύρεση αγοραστή και στη σύναψη τελικής δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας για την πώληση των εκποιούμενων καταστημάτων με ημερομηνία έναρξης την κοινοποίηση του διατακτικού της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αν δεν έχει συναφθεί τέτοια συμφωνία εντός της προθεσμίας, η δεύτερη περίοδος εκποίησης προβλέπει ότι η πλευρά Σκλαβενίτη θα διορίσει εντολοδόχο εκποίησης, με αποκλειστική εντολή να πουλήσει τα εκποιούμενα καταστήματα εντός τριών μηνών αρχόμενη από το τέλος της πρώτης περιόδου εκποίησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα καταστήματα θα πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία, τόσο από άποψη προσωπικού όσο και από άποψη αποθεμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εκποίησης. Η εκποίηση αφορά τη μεταβίβαση αδειών και άυλων στοιχείων (φήμη και πελατεία), ενώ η εκποίηση πάγιου εξοπλισμού των εν λόγω καταστημάτων αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω συμφωνίας μεταξύ των μερών. Επίσης, δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό, οι συμβάσεις του οποίου έχουν μεταφερθεί στη νέα εταιρεία, την «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη». Το σύνολο των παραπάνω καταστημάτων δεν είναι σε ιδιόκτητα ακίνητα, αλλά σε μισθωμένα και επομένως η σύναψη νέων μισθωτικών συμβάσεων από τους μελλοντικούς αγοραστές θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και επίτευξης συμφωνίας με τους εκμισθωτές κάθε καταστήματος.

Πηγή: Ναυτεμπορική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ