Η ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις έρχεται μέσω των analytics

Η ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις έρχεται μέσω των analytics
Σχεδόν δύο στις τρεις επιχειρήσεις με εδραιωμένες στρατηγικές προηγμένων analytics αναφέρουν αύξηση λειτουργικού περιθωρίου κέρδους και εσόδων της τάξεως του 15% ή και περισσότερο, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που εκπονήθηκε από το Forbes Insights, σε συνεργασία με την ΕΥ.

Η έκθεση, Data & Advanced Analytics: High Stakes, High Rewards, αναδεικνύει την υπεροχή και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων εκείνων που έχουν αναπτύξει μια καλά εδραιωμένη στρατηγική analytics, με βασικό ρόλο στη συνολική επιχειρηματική τους στρατηγική. Το 2016, μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών: 1) το 66% πέτυχε αύξηση εσόδων κατά τουλάχιστον 15%, 2) το 63% ανέφερε ότι τα περιθώρια λειτουργικού κέρδους αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 15%, 3) το 60% δήλωσε ότι βελτίωσε και το προφίλ εταιρικού κινδύνου τους.

Με τόσο εντυπωσιακές επιδόσεις, μια στρατηγική για δεδομένα και analytics καθίσταται απαραίτητη για τους παγκόσμιους οργανισμούς. Περισσότερα από τα μισά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα σκοπεύουν να επενδύσουν τουλάχιστον 10 εκατ. δολάρια σε δεδομένα και προηγμένα analytics στα επόμενα δυο χρόνια.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 1.500 στελέχη πολυεθνικών εταιρειών με ετήσια έσοδα πάνω από 500 εκατ. δολάρια, αξιολογεί την ωριμότητα των επιχειρήσεων ως προς την ικανότητά τους να εφαρμόσουν τα analytics σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης ωριμότητας, η Κίνα διατήρησε την πρώτη θέση στην κατάταξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν στη δεύτερη από την πέμπτη θέση, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε σταθερά στην τρίτη θέση.
Όσον αφορά στην κατάταξη των κλάδων ως προς την ωριμότητα χρήσης προηγμένων analytics, οι τηλεπικοινωνίες βρέθηκαν στην πρώτη θέση, ενώ τα καταναλωτικά προϊόντα και το λιανεμπόριο έπεσαν στη δέκατη από την τέταρτη θέση που κατείχαν το 2015. Ο τομέας της τεχνολογίας κατατάχθηκε στη δεύτερη θέση φέτος, ενώ ακολούθησε η μεταποίηση στην τρίτη θέση. Στο χώρο των αναδυόμενων τεχνολογιών, οι επιχειρήσεις που κυριαρχούν στην αγορά χρησιμοποιούν προγνωστικά μοντέλα (67%), τεχνητή νοημοσύνη (53%) και ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (43%).

Σε σχετική έρευνα της ΕΥ και του Forbes Insights πριν από ένα χρόνο, μόνο το 16% των ερωτηθέντων είχε καταφέρει να ενσωματώσει μια στρατηγική analytics, η οποία να εξασφαλίζει τη διάχυση της πληροφόρησης σε όλες τις λειτουργίες των επιχειρήσεων, όπως το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού (HR), το οικονομικό τμήμα και η εφοδιαστική αλυσίδα. Το αντίστοιχο φετινό ποσοστό, ανέρχεται στο 23%, δείχνοντας ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αλλά υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Η φετινή έρευνα υπογραμμίζει ότι η έμφαση πρέπει να παραμείνει στα άτομα που εφαρμόζουν τα αποτελέσματα των analytics, λαμβάνουν αποφάσεις και τροποποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες μέσα στους οργανισμούς. Το 41% των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει έλλειψη της απαραίτητης συνεργασίας μεταξύ του τμήματος πληροφορικής, της ομάδας δεδομένων και analytics και της επιχειρηματικής ομάδας.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα κρίσιμα προβληματικά σημεία ως προς την επιτυχή στρατηγική ενσωμάτωση των analytics σε όλο το εύρος της επιχείρησης, εξακολουθούν να αφορούν το ανθρώπινο στοιχείο, και όχι την τεχνολογία. Η συνεργασία, η κουλτούρα και οι δεξιότητες αναφέρονται ως βασικά εμπόδια σε όλον τον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης, προσδίδοντας ένα ευρύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στο ανθρώπινο στοιχείο και διαχωρίζοντας τους νικητές από τους ηττημένους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ