Νέο ηχηρό «λουκέτο» προ των πυλών

Νέο ηχηρό «λουκέτο» προ των πυλών
Ένα βήμα πριν από το λουκέτο βρίσκεται η Alpha Grissin, λόγω της δεινής οικονομικής θέσης στην οποία έχει περιέλθει και της αδυναμίας εξεύρεσης λύσης αποδεκτής από τους πιστωτές της. Ενώπιον λοιπόν των κρίσιμων αποφάσεων οι μέτοχοι της εισηγμένης έχουν κληθεί σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 5 Μαΐου, με βασικό θέμα την εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου να εγκρίνουν το σύνολο των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η διοίκηση παραδέχεται πως από την έναρξη της οικονομικής κρίσης η εταιρεία αντιμετώπιζε έντονες καθυστερήσεις πληρωμής από τους πελάτες της με αποτέλεσμα η ίδια εν συνεχεία να καθυστερεί την εξόφληση των πιστωτών της. Παράλληλα, αδυνατούσε να προσφύγει σε τραπεζικό ή άλλο δανεισμό για την χρηματοδότηση των αναγκών της λόγω των ήδη υφιστάμενων υψηλών της χρεών προς τα τραπεζικά ιδρύματα. Από τις αρχές του έτους 2015 τα τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόταν η εταιρεία απαίτησαν την τοκοχρεωλυτική επιστροφή των δανείων που της είχαν χορηγήσει υπό τη μορφή ανοικτού κεφαλαίου κίνησης, απαιτώντας παράλληλα η ρευστότητα της εταιρείας να διοχετευτεί αποκλειστικά σε αυτά και όχι στην αγορά, υπό τη μορφή προμήθειας, προϊόντων προς πώληση. Παρά τα προβλήματα, όπως επισημαίνεται, η εταιρεία κατέβαλε συνεχείς προσπάθειες να επαναδιαπραγματευτεί με τα τραπεζικά ιδρύματα την επιμήκυνση και τον διακανονισμό εξόφλησης των υφιστάμενων δανείων της, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε το ποσό των25 εκατ. ευρώ.

Το 2016 υπέβαλε σε συνεργασία με γνωστό οίκο συμβούλων επιχειρήσεων, οικονομικά σχέδια και προτάσεις, με σκοπό την αναδιάρθρωση του τραπεζικού της δανεισμού, τα οποία απερρίφθησαν. Τον Νοέμβριο του 2016 τα τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόταν αξίωσαν με εξώδικες δηλώσεις και επιστολές την άμεση καταβολή των οφειλόμενων. Ξεκίνησε δε διαδικασία κατάσχεσης εις χείρας τρίτων των απαιτήσεών της έναντι βασικών πελατών της εταιρείας, στερώντας της έτσι σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα. Ακολούθως οι τράπεζες Εθνική, Πειραιώς και Αττικής προέβησαν στην καταγγελία των δανειακών τους συμβάσεων. Σύμφωνα με την Alpha Grissin, τις ανωτέρω νομικές ενέργειες των εν λόγω τραπεζών είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και οι λοιπές πιστώτριες τράπεζες της εταιρείας. Τα προβλήματα Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης τονίζεται πως τα λειτουργικά της κέρδη αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους λογιζόμενους τόκους που προκύπτουν από τα τραπεζικά δάνεια που έχει συνάψει και αδυνατεί να επιστρέψει τα δάνεια που έχει λάβει, όπως οι τράπεζες απαιτούν. Οι συνεχιζόμενες και συσσωρευμένες σημαντικές ζημίες χρήσης σε επίπεδο ομίλου έχουν δημιουργήσει αρνητικά ίδια κεφάλαια, τα οποία αναμένεται να υπερβούν το 2016 τα 11 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία οφείλει σε τράπεζες, σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης και σε προμηθευτές ποσό που τείνει να ξεπεράσει τα 34,4 εκατ. ευρώ. Και όπως διαπιστώνεται οι οφειλές αυτές έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο έλλειψης ρευστότητας για την επιχείρηση, το οποίο πλέον έχει καταστεί μη διαχειρίσιμο, λόγω και της έναρξης δικαστικών διαδικασιών από πλευράς των πιστωτριών τραπεζών. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα η εταιρεία άμεσα να αδυνατεί, κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, να λειτουργήσει και να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της, οπότε θα τεθεί σε πλήρη αδράνεια λειτουργίας ελλείψει πόρων. υπό αυτές τις συνθήκες η διοίκηση της Alpha Grissin θεωρεί πως η εταιρεία αναμένεται να οδηγηθεί σε γενική και μόνιμη παύση πληρωμών, αφού θα στερείται χρημάτων προκειμένου να προβεί σε παραγγελίες προϊόντων και δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες της, οι οποίοι και θα καταγγείλουν τις μεταξύ τους συμβάσεις, στρεφόμενοι στον ανταγωνισμό. Η ιστορία Η εταιρεία ξεκίνησε το 1985 και το 1989 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία υποστήριξης ηλεκτρονικών εφαρμογών και αξιοποίησης ακινήτων. Η εταιρεία είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε Κύπρο, Βουλγαρία και Ουκρανία, Πολωνία. Επίσης είχε επεκταθεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια δραστηριότητα στην οποία επένδυε μέχρι και το τέλος του 2016, προσδοκώντας μεσοπρόθεσμες αποδόσεις. Ωστόσο, από το α’ εξάμηνο 2016 είχαν διαφανεί τα μεγάλα προβλήματα στη ρευστότητα του ομίλου και η διοίκηση είχε προβλέψει τις επερχόμενες δυσκολίες. Στο πλαίσιο αυτό είχε προβεί σε αναζήτηση ενδιαφερόμενων αγοραστών για ακίνητα του ομίλου σε Βουλγαρία και Ρουμανία καθώς και των συμμετοχών σε εταιρείες ακινήτων στην Πολωνία. Επίσης είχε προχωρήσει σε αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και είσοδό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Πηγή: Ναυτεμπορική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ