Η θυγατρική του ομίλου Quest που χτυπά την πόρτα του ΧΑ

Η θυγατρική του ομίλου Quest που χτυπά την πόρτα του ΧΑ
Την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών δρομολογεί η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας), θυγατρική κατά 100% της Quest Συμμετοχών, και γι’ αυτόν το λόγο έχει υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο. Θα αποτελέσει την πέμπτη εισηγμένη ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η αγορά των επαγγελματικών ακινήτων δείχνει σημάδια σταθεροποίησης όσον αφορά τις τιμές (τουλάχιστον για τα ποιοτικά ακίνητα), αλλά και κινητικότητας.

Η εισαγωγή της BriQ Properties στο Χ.Α. θα πραγματοποιηθεί μέσω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Quest Συμμετοχών και της επιστροφής σε είδος, δηλαδή μετοχές της ΑΕΕΑΠ, στους μετόχους αυτής (απόσχιση κλάδου). Όπως έχει αποφασιστεί από τις γενικές συνελεύσεις που έχουν προηγηθεί, οι μέτοχοι της Quest Συμμετοχών θα λάβουν για καθεμία μετοχή της μία μετοχή της ΑΕΕΑΠ. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι το 25% των μετοχών της ΑΕΕΑΠ θα είναι στη διασπορά. Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της BriQ Properties Άννα Αποστολίδου, η εταιρεία «αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της διοίκησης και υλοποιώντας την επενδυτική στρατηγική της, επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς».

Στα 24 εκατ. η εμπορική αξία του χαρτοφυλακίου

Η εμπορική αξία του χαρτοφυλακίου της εν λόγω εταιρείας είναι περίπου στα 24 εκατ. ευρώ. Στην κατοχή της έχει επτά ακίνητα, τέσσερα κτήρια γραφείων και τρία κτήρια αποθηκευτικών χώρων (logistics), που βρίσκονται στην περιφέρεια της Αττικής, συνολικής επιφάνειας 36.777 τ.μ. Είναι σχεδόν πλήρως μισθωμένα (98,6%), με σταθμισμένο μέσο όρο λήξης των μισθωμάτων τα 10 έτη. Όλα τα ακίνητά της προς το παρόν προέρχονται από την Quest Συμμετοχών και την επίσης θυγατρική της Unisystems. Τα έσοδα από μισθώματα της BriQ Properties για την περίοδο από 21/10/2016 έως 31/12/2016 (πρώτος δημοσιευμένος ισολογισμός) διαμορφώθηκαν σε 392 χιλ. ευρώ, ενώ την 31η/12/2016 τα ετησιοποιημένα έσοδα από μισθώματα ήταν 1,872 εκατ. ευρώ. Το 97% των εσόδων από μισθώματα προέρχεται από θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου Quest, γεγονός που, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, παρέχει πρόσθετες εγγυήσεις για την εισπραξιμότητα των μισθωμάτων. Επίσης, όπως επισημαίνεται στην πρώτη δημοσιοποιημένη έκθεση αποτελεσμάτων, η ΑΕΕΑΠ υλοποιεί τα επιχειρηματικά σχέδιά της με βασική προτεραιότητα την παραγωγή θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στον χώρο των ακινήτων. Οι βασικοί στόχοι και προτεραιότητά της για το 2017 είναι η αύξηση των μεγεθών της και η ανάπτυξη εργασιών μέσω νέων επενδύσεων σε επαγγελματικά ακίνητα υψηλών προδιαγραφών τα οποία τηρούν τις προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης.

Διαθέσιμα 3,4 εκατ. ευρώ και μηδενικός δανεισμός

Εκτιμάται ότι η BriQ Properties στη συνέχεια, εφόσον οι γενικότερες συνθήκες το επιτρέψουν, θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με σκοπό την άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που θα ενισχύσουν το χαρτοφυλάκιό της. Να σημειωθεί ότι τα διαθέσιμά της είναι στα 3,4 εκατ. ευρώ και έχει μηδενικό δανεισμό, γεγονός που της επιτρέπει θεωρητικά, ακόμα και σήμερα, να προβεί σε κάποια αγορά ακινήτου, εξασφαλίζοντας και τραπεζικό δανεισμό. Ανάδοχος για την εισαγωγή των μετοχών της ΑΕΕΑΠ στο Χ.Α. είναι η τράπεζα Eurobank Ergasias.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ