Σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της προχωρά η Frigoglass

Σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της προχωρά η Frigoglass
Στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με τους ομολογιούχους και τις πιστώτριες τράπεζες (Citibank, HSBC, Alpha Bank και Eurobank) για την αναδιάρθρωση των χρεών της προχώρησε η Frigoglass.

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας, βάσει της ανακοίνωσης της Frigoglass στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι οι εξής:

• Μείωση του δανεισμού του ομίλου, μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης, κατά 136 έως 142 εκατ. ευρώ μέσω: α) της κεφαλαιοποίησης του δανείου της Boval (κύριος μέτοχος της Frigoglass) συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ και β) είτε της αποπληρωμής είτε της κεφαλαιοποίησης ποσοστού έως 42% των ομολογιών συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 105 εκατ. ευρώ, καθώς και ποσοστού έως 13% του συνολικού δανεισμού των συμμετεχουσών τραπεζών, το οποίο αντιστοιχεί σε 11 εκατ. ευρώ επί συνολικού δανεισμού ύψους 82 εκατ. ευρώ.

Το κατά πόσον θα αποπληρωθούν ή θα κεφαλαιοποιηθούν παραπάνω θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων και των κατόχων των ομολογιών σε αύξηση κεφαλαίου και στη νέα χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης. Η ως άνω αποπληρωμή ή κεφαλαιοποίηση θα ολοκληρωθεί μετά την περικοπή ποσού ύψους 45 εκατ. ευρώ που θα κατανεμηθεί κατ’ αναλογίαν του συνολικού αρχικού δανεισμού προς αποπληρωμή ή κεφαλαιοποίηση.

• Βελτίωση της ρευστότητας του ομίλου μέσω της παροχής πρόσθετης ρευστότητας 70 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των επιχειρηματικών του αναγκών και την αποπληρωμή των εξόδων της αναδιάρθρωσης. Ποσό 30 εκατ. ευρώ θα εισφερθεί από την Boval σε μετρητά μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση κεφαλαίου, ενώ τα υπόλοιπα 40 εκατ. ευρώ θα διατεθούν μέσω δανεισμού από τις τράπεζες και τους ομολογιούχους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη νέα χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης.

• Μείωση του ετήσιου κόστους σε τόκους ύψους περίπου 13 εκατ. ευρώ μέσω της μείωσης δανεισμού και του χαμηλότερου κόστους δανεισμού για το ποσό που υπολείπεται. Το επιτόκιο των ομολογιών, των τραπεζικών δανείων και του δανείου της Boval θα προσαρμοσθεί ως αν η αναδιάρθρωση να είχε πραγματοποιηθεί στις 15/3/2017 και όλοι οι δεδουλευμένοι τόκοι θα αποπληρωθούν σε μετρητά κατά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης και όχι νωρίτερα.

• Παρατείνονται κατά πέντε έτη οι ημερομηνίες λήξης των κυριότερων δανειακών συμβάσεων του ομίλου.

Η Boval στηρίζει την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση του ομίλου μέσω της εισφοράς συνολικού ποσού ύψους 60 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 30 εκατ. ευρώ σε μετρητά και 30 εκατ. ευρώ μέσω της κεφαλαιοποίησης του δανείου της. Μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης, η Boval αναμένεται να παραμείνει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Frigoglass.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ