Τα δύο σενάρια της Grant Thorton για το MEGA

Τα δύο σενάρια της Grant Thorton για το MEGA
Η Grant Thornton λίγο μετά το Πάσχα θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη για το παρόν και το μέλλον του MEGA. Η εταιρεία συμβούλων θα παρουσιάσει δύο σενάρια:

Το πρώτο θα προβλέπει τα ποσά που χρειάζονται για την πλήρη επαναφορά του MEGA από τους παλαιούς μετόχους και τους ενδιαφερόμενους επενδυτές ( Ιβάν Σαββίδη, Δ. Μαρης, Θεοχάρης Φιλιππόπουλος).

Το δεύτερο σενάριο θα αναφέρει τα χρήματα θα πρέπει να λάβουν τράπεζες, προμηθευτές και εργαζόμενοι στην περίπτωση της ειδικής εκκαθάρισης κατά την οποία θα πουληθούν τα περιουσιακά στοιχεία

Ειδική διαχείριση εν λειτουργία για τον ΔΟΛ

Σε καθεστώς «ειδικής διαχείρισης εν λειτουργία» τέθηκε ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΔΟΛ), με χθεσινή απόφαση του Πρωτοδικείου.

Η απόφαση ορίζει ως ειδικό διαχειριστή της ανώνυμης εταιρίας την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών και συμβούλων επιχειρήσεων, Grant Thorton και την δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Αγγελίδης.

Στο σκεπτικό της πολυσέλιδης απόφασης του δικαστηρίου (τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) κρίνεται ότι είναι υποχρέωση του διαχειριστή η διατήρηση σε λειτουργία του ΔΟΛ, μετά την υπαγωγή του στο ειδικό καθεστώς.

Η πρόεδρος Πρωτοδικών Νεκταρία Ξελυσσακτή, που εκδίκασε την αίτηση των τραπεζών για υπαγωγή του ΔΟΛ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, αναφέρει επίσης στην απόφαση της, ότι η χρηματοδότηση των εξόδων υπαγωγής του ΔΟΛ στην διαδικασία της διαχείρισης εν λειτουργία, αποτελεί έργο του διαχειριστή μετά τον διορισμό του.

Αναφέρει επίσης, πως σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία ανεύρεσης των αναγκαίων κεφαλαίων για τη διατήρηση της επιχείρησης σε λειτουργία και για την κάλυψη των λοιπών εξόδων, θα θεωρηθεί ότι συντρέχει περίπτωση ανάκλησης της απόφασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ