Οι νέοι ιδιοκτήτες της FAMAR και ο ρόλος των τραπεζών

Οι νέοι ιδιοκτήτες της FAMAR και ο ρόλος των τραπεζών
Και επίσημα στις τράπεζες πέρασε πλέον η Famar, όπως αποδεικνύεται από τις οικονομικές καταστάσεις των Eurobank και Alpha Bank. Οι δύο τράπεζες απέκτησαν από κοινού στις 7 Μαρτίου το 71,37% των μετοχών της εταιρείας, με το μεγαλύτερο ποσοστό να το κατέχει η Alpha Bank (47%), ενώ η Eurobank σημειώνει ότι απέκτησε το 24,37%.

Βάσει της συμφωνίας η οποία υπεγράφη πριν μερικές εβδομάδες, τη διοίκηση της Famar θα αναλάβουν η Pillarstone και οι 4 ελληνικές τράπεζες, Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank. Οι τράπεζες μάλιστα θα χορηγήσουν στη Famar κεφάλαια ύψους 40 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο χρέος της Famar Holding, που ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ, θα αναδιαρθρωθεί. Πώληση μετοχών από τη Marinopoulos Holding Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταβίβαση στις τράπεζες αποτελεί συνέχεια της εκτέλεσης του Πρωτοκόλλου Αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με το οποίο η Marinopoulos Holding S.a.r.l. είχε συμφωνήσει για την πώληση των μετοχών της εταιρείας στις 4 τράπεζες. Επίσης στις 7/3 η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, και τη μετατροπή των παλαιών μετοχών σε νέες μετοχές συγκεκριμένων κατηγοριών και δικαιωμάτων, οι οποίες και ανακατανεμήθηκαν κι έτσι η Eurobank κατέχει πλέον το 23,55%. Στόχος της απόκτησης της Famar από τις ελληνικές τράπεζες, όπως επισημαίνεται στη σχετική συμφωνία είναι να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα ανάκτησης των δανείων που έχουν χορηγηθεί στον όμιλο και στον όμιλο Μαρινόπουλου, του οποίου τα δάνεια είχαν εξασφαλιστεί με ενέχυρο τις μετοχές της Famar. Όπως είναι λογικό σε εύλογο χρονικό διάστημα οι τράπεζες θα επιδιώξουν να μεταβιβάσουν τις μετοχές της Famar που κατέχουν και ήδη έχουν ξεκινήσει σχετικές επαφές. Αναχρηματοδότηση δανεισμού Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναχρηματοδότηση δανεισμού από τις τράπεζες επελέγη ως η ταχύτερη λύση καθώς η εν Ελλάδι πλατφόρμα της Pillarstone δεν έχει λάβει ακόμη άδεια διαχείρισης και αναχρηματοδότησης δανείων. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να «καθησυχάζει» την ελληνική φαρμακευτική αγορά, καθώς υποχωρεί ο φόβος για τη μη βιωσιμότητα της κορυφαίας βιομηχανίας, η οποία παράλληλα αποτελεί και έναν από τους μεγαλύτερους διανομείς φαρμάκων για λογαριασμό ξένων πολυεθνικών. Υπενθυμίζεται πως η ελληνική θυγατρική Famar, το 2015 πέτυχε κύκλο εργασιών 125 εκατ. ευρώ στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2014 και κέρδη προς φόρων 9,5 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 300 χιλ. ευρώ. Σε επίπεδο ομίλου η Famar έχει ανακοινώσει συνολικές πωλήσεις 445 εκατ. ευρώ για το 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ