Ανοίγει ο δρόμος για υπεραγορές φρούτων - Το νέο πλαίσιο

Ανοίγει ο δρόμος για υπεραγορές φρούτων - Το νέο πλαίσιο
Τη βελτίωση της παραγωγικότητας των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων νωπών προϊόντων, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την αποτελεσματική εποπτεία των αγορών από την διοίκηση προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομίας στην Βουλή.

Με την σχετική τροπολογία εισάγονται τροποποιήσεις διατάξεων νόμων που σκοπεύουν στον ορισμό ειδικού πλαισίου αναφορικά με το καθεστώς ίδρυσης οργανωμένων χονδρικών αγορών νωπών προϊόντων. Με τις προτεινόμενες διατάξεις, αποσαφηνίζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση των παραπάνω.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις διαμορφώνουν ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, συνδέοντας την ίδρυση των οργανωμένων χονδρικών αγορών νωπών αγροτικών προϊόντων με τους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, εισάγεται διάκριση ανάμεσα στη διαδικασίες ίδρυσης Κεντρικών Αγορών, οι οποίες είναι δημόσιες αγορές και τις οργανωμένες αγορές χονδρικής πώλησης νωπών αγροτικών προϊόντων, οι οποίες μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν ως Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων ή εντός των ορίων αυτών.

Ειδικότερα, με το πρώτο προτεινόμενο άρθρο αναγνωρίζεται η δυνατότητα ίδρυσης οργανωμένων αγορών χονδρικής πώλησης νωπών αγροτικών προϊόντων ως ή εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του άρθρου 41 παρ. 4 του ν.3982/2011 και διακρίνονται σαφώς από τις Κεντρικές Αγορές της παρ. 1 του άρθρου 6 του νόμου 3475/1955.

Με το δεύτερο προτεινόμενο άρθρο εισάγεται ειδική κατηγορία Επιχειρηματικού Πάρκου χονδρικής πώλησης νωπών προϊόντων στο άρθρο 41 του ν.3982/2011 και ειδική πρόβλεψη για τη δυνατότητα εγκατάστασης αυτών των πάρκων εντός περιοχών χονδρεμπορίου.

Επιπλέον, με τρίτο προτεινόμενο άρθρο καταργείται η παρωχημένη διάταξη με την οποία είχε καθιερωθεί η αποκλειστικότητα της Κεντρικής Λαχαναγοράς Πατρών στη διενέργεια χονδρικού εμπορίου νωπών αγροτικών προϊόντων στην περιοχή των Πατρών.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ