Η «λυπητερή» της ΡΑΕ για τις εταιρείες ενέργειας και η δικαστική μάχη

Η «λυπητερή» της ΡΑΕ για τις εταιρείες ενέργειας και η δικαστική μάχη
Σε 375 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η χρέωση των προμηθευτών   υπέρ των ΑΠΕ σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε χθες η ΡΑΕ  μετά  τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που είχε προηγηθεί. Η υψηλή αυτή χρέωση  ανοίγει τον δρόμο για τις νομικές κινήσεις των παικτών της αγοράς ηλεκτρισμού, οι οποίοι θεωρούν ότι το κόστος που μετακυλίεται στους προμηθευτές, είναι υπερβολικό.

Οι εμπλεκόμενοι στην αγορά εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, βιομηχανικοί καταναλωτές, αλλά και η ΔΕΗ, η οποία θα σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος της χρέωσης λόγω της ηγετικής θέσης που κατέχει στη λιανική αγορά, ανέμεναν την έκδοση της οριστικής απόφασης από την ΡΑΕ, προκειμένου να την μελετήσουν και να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ εξετάζουν και το ενδεχόμενο προσφυγής τους στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της απόφασης.

Η απόφαση της ΡΑΕ επιχειρεί την εκλογίκευση της χρέωσης των προμηθευτών υπέρ των ΑΠΕ ενώ η αναδρομική επιβολή του πλαφόν από την 1/10/2016 αποφασίστηκε από την ΡΑΕ στις αρχές Φεβρουαρίου μετά από την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά λόγω της εκτίναξης της χρέωσης υπέρ των ΑΠΕ σε δυσθεώρατα ύψη.

Η ΡΑΕ δημοσιοποίησε χθες στην ιστοσελίδα της τις αποφάσεις της 149/2017 και 150/2017, καθώς και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που είχε προηγηθεί, όμως οι παίκτες της αγοράς ηλεκτρισμού θεωρούν ότι το κόστος που μετακυλίεται στους προμηθευτές, είναι υπερβολικό, καθώς υπολογίζεται σε περίπου 8 ευρώ/MWh. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία δημιουργεί η αναφορά του νόμου με τον οποίο επιβλήθηκε η χρέωση των προμηθευτών, που συσχετίζει τα έσοδα του λογαριασμού των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) με ενδεχόμενη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ (Τέλος που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές υπέρ των ΑΠΕ) από τις αρχές του 2018.

Οι αποφάσεις της ΡΑΕ όπως δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της έχουν ως εξής:

«Η ΡΑΕ ανακοινώνει τις υπ’ αριθμ. 149/2017 και 150/2017 αποφάσεις της, καθώς και τα αποτελέσματα της από 08.02.2017 σχετικής Δημόσιας Διαβούλευσης, επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογίας της Πρόσθετης Χρέωσης Προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Ειδικότερα:

Η ΡΑΕ, με την υπ΄αριθμ. 149/2017 απόφασή της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του ν. 4001/2011, τροποποίησε τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ως προς τη Μεθοδολογία υπολογισμού του εσόδου του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Συγκεκριμένα, η Αρχή στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της για παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας διαπιστώνοντας τόσο το υψηλό επίπεδο όσο και τη μεταβλητότητα της «Πρόσθετης Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΠΧΕΦΕΛ)» ένεκα κυρίως των αυξημένων απαιτήσεων Φορτίου και Εφεδρειών του Συστήματος, ιδίως κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2017, και σταθμίζοντας: την πρόταση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. όπως διατυπώθηκε με τη σχετική εισήγησή της, τις απόψεις των συμμετεχόντων στη διενεργηθείσα Δημόσια Διαβούλευση και την έλλειψη, στην παρούσα φάση, μεθοδολογίας υπολογισμού των απαιτήσεων εφεδρείας Συστήματος, αποφάσισε:

- να καλέσει την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την, εντός τακτής προθεσμίας, κατάρτιση και υποβολή μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των απαιτήσεων εφεδρείας Συστήματος (πρωτεύουσας, δευτερεύουσας και τριτεύουσας εφεδρείας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο κείμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο), ώστε να είναι σε θέση να επανεξετάσει την υιοθέτηση της εξαίρεσης των περιορισμών εφεδρείας κατά τον υπολογισμό της εικονικής ΟΤΣ,

- να θεσπίσει άνω ωριαίο όριο στη διαφορά εικονικής ΟΤΣ και ΟΤΣ, μέσω της εισαγωγής σχετικής παραμέτρου στη ανωτέρω Μεθοδολογία, με αναδρομική εφαρμογή από 01.10.2016, ώστε –με την ενσωμάτωσή της– να θεραπευθούν τυχόν αποτελέσματα παρελθούσας, υπερβάλλουσας και δυσανάλογης χρέωσης.

Ακολούθως:

Η ΡΑΕ, με την υπ΄αριθμ. 150/2017 απόφασή της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 22 και 143 του ν. 4001/2011, καθόρισε την τιμή της ως άνω ρυθμιστικής παραμέτρου για την εφαρμογή της Μεθοδολογίας υπολογισμού του εσόδου του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Συγκεκριμένα, η Αρχή, κατόπιν αξιολόγησης των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που κατέθεσε στο πλαίσιο της εισήγησής του ο Λειτουργός της Αγοράς, προσδιόρισε την τιμή της ως άνω παραμέτρου σε 15 €/MWh, επίπεδο εύλογο ή και συντηρητικό, μέχρι την εφαρμογή σχετικής μεθοδολογίας προσδιορισμού των απαιτήσεων εφεδρείας η οποία θα επιτρέψει την επανεξέταση του ορίου αυτού βάσει των περιορισμών εφεδρείας κατά τον υπολογισμό της εικονικής ΟΤΣ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ