Ο Παπουτσάνης, η «λυπητερή» από το Μαρινόπουλο και το σωσίβιο των ξενοδόχων

Ο Παπουτσάνης, η «λυπητερή» από το Μαρινόπουλο και το σωσίβιο των ξενοδόχων
Αύξηση μεγεθών παρουσίασε η Παπουτσάνης το 2016, με τον κύκλο εργασιών να  ανέρχεται σε € 18,0 εκατ. έναντι € 15,6 εκατ. το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 15,5%. Η σημαντική αυτή ανάπτυξη προήλθε τόσο από την αύξηση των πωλήσεων στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε € 6,5 εκατ., που αντιπροσωπεύει ποσοστό 35,9% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι € 5,5 εκατ. της προηγούμενης χρήσης (35,4%).Από το σύνολο του κύκλου εργασιών, το 27,2% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης.

Η κατηγορία αυτή παρουσίασε αύξηση κατά 27,6% σε σχέση με το 2015 λόγω της αύξησης διανομής και επαναλανσαρίσματος κάποιων επώνυμων προϊόντων της εταιρείας. Το 38,4% του κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά και αναπτύχθηκε κατά 48,6% σε σχέση με το 2015.

Η ανάπτυξη αυτή προήλθε τόσο από την εγχώρια αγορά, λόγω καλής τουριστικής περιόδου, αλλά και από τη διεθνή αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία, κυρίως μέσω της συνεργασίας της με εταιρεία που κατέχει κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια αγορά. Το υπόλοιπο 34,4% αφορά παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε μείωση κατά 12,8% σε σχέση με το έτος 2015, προερχόμενη κυρίως από την εγχώρια αγορά. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η διακοπή τροφοδοσίας αλυσίδας λιανικής με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, λόγω χρηματοοικονομικών προβλημάτων της τελευταίας.

Το μικτό κέρδος κατά τη χρήση 2016 ανήλθε σε 5,0 εκατ. ευρώ έναντι 4,0 εκατ. τη χρήση 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,4%. Η βελτίωση οφείλεται στην σημαντική αύξηση παραγωγικότητας, και στην συνεχιζόμενη προσπάθεια ελέγχου και περιορισμού του παραγωγικού κόστους.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν με μη επαναλαμβανόμενο ποσό 350 χιλ ευρώ περίπου, εκ του οποίου 150 χιλ ευρώ αφορά πρόβλεψη για μη είσπραξη μέρος του υπολοίπου από την «Μαρινόπουλος Α.Ε.» και με ποσό 200 χιλ ευρώ περίπου στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2008.

Με βάση τα ανωτέρω, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 119,7 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 54,6 χιλ. ευρώ το 2015, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημίες περίπου 50 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 415 χιλ. ευρώ το 2015.

Στόχος της διοίκησης της Εταιρείας παραμένει η ενίσχυση του κύκλου εργασιών της, με παράλληλη διατήρηση ή και μείωση του παραγωγικού κόστους και των λειτουργικών εξόδων, προκειμένου να βελτιώσει την κερδοφορία της. Στον τομέα των επωνύμων προϊόντων (Olivia, Καραβάκι, Natura, Aromatics κλπ) η Εταιρεία σχεδιάζει την ενδυνάμωση των brands μέσω επαναλανσαρίσματος προϊόντων, εισαγωγής νέων κωδικών και τοποθέτησής τους σε νέα σημεία πώλησης.

Στον τομέα των ξενοδοχειακών αναμένεται αύξηση των εξαγωγών, λόγω διεύρυνσης υφιστάμενων συνεργασιών, ενώ στην εγχώρια αγορά τα πρώτα μηνύματα για την φετινή τουριστική χρονιά είναι θετικά.

Τέλος στον τομέα των παραγωγών για τρίτους παραμένει ο στόχος διεύρυνσης των υφιστάμενων και επίτευξης νέων συνεργασιών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει η αγορά διαφόρων τύπων ειδικής σαπωνόμαζας στο εξωτερικό, κατηγορία στην οποία η Εταιρεία ενισχύει συνεχώς τα μερίδια της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ