Τι προβλέπει το επενδυτικό πλάνο της ΕΥΔΑΠ

Τι προβλέπει το επενδυτικό πλάνο της ΕΥΔΑΠ
Ακόμα έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό επενδύσεων θέτει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ η διοίκηση της επιχείρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρότασή της που συζητείται σήμερα αφορά επενδύσεις συνολικού ύψους 120,6 εκατ. ευρώ το 2017, εκ των οποίων τα 91,7 εκατ. ευρώ (ποσοστό 76%) θα κατευθυνθούν σε έργα.

Βάσει των στοιχείων της εταιρείας που παρουσιάζει σε σημερινό της δημοσίευμα η «Ναυτεμπορική», το 2016 σε έργα διατέθηκε μόλις 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ από το συνολικό πρόγραμμα επενδύσεων υλοποιήθηκαν δράσεις που αφορούσαν μόλις 10,1 εκατ. ευρώ. Με βάση επίσης τις εκτιμήσεις της διοίκησης, το 2016 θα κλείσει για την ΕΥΔΑΠ με έσοδα 346,1 εκατ. ευρώ αυξημένα σε σχέση με το 2015 κατά 1,9%. Για φέτος η εκτίμηση είναι ότι τα έσοδα θα μειωθούν σε σχέση με πέρσι κατά 0,8% και θα διαμορφωθούν σε 343,2 εκατ. ευρώ. Τα έξοδα πέρσι ήταν αυξημένα κατά 8,8% στα 308,5 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος προϋπολογίζονται μειωμένα κατά 1,1%. Το 2016 τα κέρδη προ φόρων εκτιμώνται σε 37,6 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 33,2%, ενώ ο προϋπολογισμός για φέτος είναι κέρδη προ φόρων 38,1 εκατ. ευρώ (αύξηση σε σχέση με το 2016 κατά 1,3%). Τα κέρδη μετά φόρων πέρσι εκτιμώνται σε 21,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 50,9% σε σχέση με το 2015, ενώ για το 2017 η εκτίμηση είναι ότι τα κέρδη μετά φόρων θα διαμορφωθούν σε 20,8 εκατ. ευρώ (μείωση σε σχέση με το 2016 2,9%). Η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να έχει ταμειακή επάρκεια, καθώς τα ταμειακά της διαθέσιμα στο τέλος του 2016 ήταν 279 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, αναφορικά με το επενδυτικό πρόγραμμα του 2017, τα 91,7 εκατ. ευρώ σχεδιάζεται να διατεθούν ως εξής: Για τη διατήρηση του υπάρχοντος επιπέδου παροχής υπηρεσιών, έργα ύψους 5,3 εκατ. ευρώ (ποσοστό 5,8% επί του συνόλου του προγράμματος έργων). Για την αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, έργα ύψους 17,5 εκατ. ευρώ (ποσοστό 19,1%). Για τη συμμόρφωση της εταιρείας στις απαιτήσεις ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος, έργα ύψους 33,9 εκατ. ευρώ (ποσοστό 37%), ενώ για την επέκταση παροχής υπηρεσιών και δραστηριότητας της εταιρείας προκειμένου να καλυφθούν νέες απαιτήσεις ζήτησης έργα ύψους 34,9 εκατ. ευρώ (ποσοστό 38,1%). Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ για φέτος περιλαμβάνει επίσης αγορές οικοπέδων συνολικού ύψους 4 εκατ. ευρώ, αναβάθμιση κτηρίων 456 χιλ. ευρώ, έξοδα αναδιοργάνωσης (επενδύσεις λογισμικού) 2,3 εκατ. ευρώ και επενδύσεις λοιπών παγίων 21,6 εκατ. ευρώ στις οποίες περιλαμβάνονται αγορές μεταφορικών μέσων ύψους 10,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα με τον προϋπολογισμό το διοικητικό συμβούλιο της εν λόγω επιχείρησης καλείται να εγκρίνει και το πρόγραμμα προμηθειών για το 2017. Η πρόταση είναι για προμήθειες συνολικού ύψους 194,3 εκατ. ευρώ στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ήδη εγκεκριμένες από το δ.σ. ύψους 43,6 εκατ. ευρώ. Για το 2016 είχαν προϋπολογιστεί προμήθειες ύψους 171,2 εκατ. ευρώ και δρομολογήθηκαν (έχει γίνει δέσμευση κονδυλίων) για 106,1 εκατ. ευρώ ή το 62%.

Πηγή: Ναυτεμπορική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ