Ιδού ποιος κλάδος «αντέχει» στη κρίση

Ιδού ποιος κλάδος «αντέχει» στη κρίση
Ανθεκτικότητα επέδειξε ο κλάδος της εξορυκτικής – μεταλλουργικής βιομηχανίας το 2016, με το ποσοστό των εξαγωγών για τα 30νμέλη-βιομηχανίες να αγγίζει το 70%.

«Ηταν ασφαλώς μία σταθερή χρονιά το 2016 για το κλάδο με τις εξαγωγές να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις-μέλη μας και να έχουν ελάχιστες αναταράξεις σε σύγκριση με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας» δήλωσε στο businessnews ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Αθανάσιος Κεφάλας κάνοντας μία πρώτη αποτίμηση της χρονιάς που ολοκληρώθηκε και ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των στοιχείων από τα μέλη του συνδέσμου μεταλλευτικών επιχειρήσεων.

Τη καλύτερη εικόνα παρουσίασαν οι εταιρίες μαρμάρων λόγω του υψηλού δείκτη εξωστρέφειας καθώς αναζήτησαν νέους πελάτες στη διάρκεια του 2016 στις αγορές της Ασίας, της Λατινικής και Βόρειας Αμερικής. Μάλιστα υπήρξαν βιομηχανίες μαρμάρου με διψήφιο αριθμό αύξησης στον ετήσιο κύκλο εργασιών.

Καλή εικόνα παρουσίασαν και οι εγχώριες τσιμεντοβιομηχανίες με αύξηση των εξαγωγών όπου μεγαλύτερο γεγονός ήταν η είσοδος του Τιτάνα στην αγορά της Βραζιλίας. Οπως επισημαίνει ο κ. Κεφάλας «είμαστε ίσως ο μοναδικός κλάδος της Ελληνικής βιομηχανίας που δεν απολύσαμε προσωπικό από τους συνολικά 16.000 εργαζόμενους στο κλάδο,ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εταιρίες-μέλη προχώρησαν και σε λογικές αυξήσεις των
μισθολογίων. Οι εξορυκτικές επιχειρήσεις παραμένουν ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας με σημαντικό ρόλο για την καταπολέμηση της ανεργίας ειδικά στην ελληνική περιφέρεια» προσθέτει ο κ. Κεφάλας.

Σήμερα οι εξορυκτικές - μεταλλουργικές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 3,4% του εγχώριου ΑΕΠ, που αντιστοιχεί σε αξία στα 6,2 δισ. ευρώ. Να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα πιό πρόσφατα στοιχεία του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων το ανεκτέλεστο υπόλοιπο επενδύσεων ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα μέχρι και το 2020. Επίσης το
2015 οι εξαγωγές του κλάδου ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ. Με βάση σχετική μελέτη που εκπόνησε το ΙΟΒΕ, οι δραστηριότητες του εξορυκτικού τομέα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Αττικής, που αποτελεί τον σημαντικότερο πληθυσμιακό και οικονομικό πόλο της επικράτειας, συνεισφέροντας περίπου 2,1 δισ. ευρώ στην ακαθάριστη αξία παραγωγής αυτής της περιφέρειας. Σημαντική συνεισφορά σημειώνεται και στην Κεντρική Μακεδονία, ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και της εκμετάλλευσης των πολυμεταλλικών κοιτασμάτων στην περιοχή της Χαλκιδικής, συνεισφέροντας περίπου 1 δισ. ευρώ στην ακαθάριστη αξία παραγωγής της περιφέρειας.

Σε ό,τι αφορά τις επιδράσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας σε προστιθέμενη αξία, αξίζει να σημειωθεί ότι στον εξορυκτικό τομέα οφείλεται περίπου το 12% της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται στη Στερεά Ελλάδα (σε απόλυτους όρους, περίπου 740 εκατ. ευρώ προστιθέμενης αξίας). Αντίστοιχα, στον εξορυκτικό τομέα οφείλεται περίπου το 4% της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (300 εκατ. ευρώ), της Δυτικής Μακεδονίας (130 εκατ. ευρώ) και της Θεσσαλίας (270 εκατ. ευρώ), καθώς επίσης και περίπου το 3% της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται στο Νότιο Αιγαίο (160 εκατ. ευρώ). Επίσης σημαντική είναι η συνεισφορά της εξορυκτικής βιομηχανίας στην προστιθέμενη αξία που παράγεται στην Κεντρική Μακεδονία (περίπου 500 εκατ. ευρώ ή περίπου 2,2% της προστιθέμενης αξίας της περιφέρειας).

πηγή:businessnews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ