Πράσινο φως για την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ

Πράσινο φως για την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ
Εγκρίθηκε το απόγευμα της Τρίτης από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ η διαδικασία για τη δεύτερη φάση απόσχισης του ΑΔΜΗΕ, με τη δημιουργία της εταιρείας συμμετοχών η οποία θα ελέγχει το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες που είχαν εκφράσει ενστάσεις ζητώντας πρόσθετες εγγυήσεις για το κοινοπρακτικό δάνειο προς την Επιχείρηση με επιστολή τους δήλωσαν ότι εξετάζουν θετικά την κάλυψη υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου με εγγυήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ και εκχώρηση απαιτήσεων συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Οι τράπεζες έχουν χορηγήσει κοινοπρακτικό δάνειο 2,2 δισ. ευρώ στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει αποπληρώσει ήδη 600 περίπου εκατομμύρια αυτού του δανείου και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται την χορήγηση επιπλέον δανείου 200 εκατ. ευρώ.

AdTech Ad
Συγκεκριμένα, στη γενική συνέλευση αναγνώσθηκε νέα επιστολή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που είχαν εγείρει σχετικές αιτιάσεις την προηγούμενη εβδομάδα, συμφωνά με την οποία:

-ενόψει της ανάγκης για εμπρόθεσμη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, οι τράπεζες εξετάζουν θετικά την κάλυψη του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου με λήψη εξασφαλίσεων, παροχή εγγυήσεων εκ μέρους της Ενεργειακής Συμμετοχών και εκχώρηση απαιτήσεων της ΔΕΗ έναντι εταιρικών πελατών συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ.

-οι τράπεζες προτίθενται να εξετάσουν βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση προς τη ΔΕΗ με εξασφάλιση ισόποση εκχώρηση απαιτήσεων εταιρικών πελατών και λοιπούς όρους που θα συμφωνηθούν.

Με την απόφαση της συνέλευσης, συστήνεται εταιρία συμμετοχών στην οποία η ΔΕΗ θα εισφέρει 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Επίσης μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο τη ΔΕΗ και επιστρέφονται σε είδος στους μετόχους της οι μετοχές που κατέχει η ΔΕΗ στην εταιρία συμμετοχών, η οποία θα αιτηθεί την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.

Σημειώνεται ότι η απόφαση επρόκειτο να ληφθεί στις 12/1/2016, ωστόσο αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, βασικού μετόχου της ΔΕΗ, ανέβαλε τη λήψη της για τη γενική συνέλευση που διεξήχθη σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε η πώληση του 24 % των μετοχών του ΑΔΜΗΕ στην κινεζική State Grid έναντι 320 εκατ. ευρώ, τίμημα που αντιστοιχεί σε αποτίμηση ύψους 1,33 δις. Σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει συμφωνηθεί και εφαρμόζεται, η ΔΕΗ εισφέρει το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ σε Εταιρία Συμμετοχών.

Όπως αναφέρει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, «προηγήθηκαν συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο των οποίων αποσαφηνίστηκαν, πλήρως και για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, οι τεχνικές και νομικές παράμετροι του σχεδίο. Η κυβέρνηση προχωρά με αποφασιστικότητα και εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, στην υλοποίηση της υφιστάμενης νομοθετικής ρύθμισης. Με την παραμονή του 51% του ΑΔΜΗΕ στο Ελληνικό Δημόσιο διασφαλίζεται ο δημόσιος έλεγχος στη διαχείριση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, σε αντίθεση με σχεδιασμούς του παρελθόντος και πάντοτε στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ