Σε οικονομικό αδιέξοδο τα ΕΛΤΑ

Σε οικονομικό αδιέξοδο τα ΕΛΤΑ
Προς τη χρεοκοπία οδεύουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, όπως αναγνωρίζει η Διεύθυνση Οικονομικών της κρατικής εταιρείας σε οικονομική αναφορά της για το εννεάμηνο του 2016, προς ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, στην αναφορά για το εννεάμηνο σημειώνεται ότι "το ταμειακό πρόβλημα προβάλλει πλέον ως απόλυτη προτεραιότητα”. Ως αποτέλεσμα, "έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ασφυκτικό σχετικά με την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της προς το προσωπικό, τα ασφαλιστικά ταμεία, την εφορία και τους προμηθευτές” σημειώνεται.

Μεγέθη χρεοκοπίας

Ενδεικτικό του οικονομικού αδιεξόδου; Το μηνιαίο ταμειακό έλλειμμα ξεπερνάει τα 4 εκατ. ευρώ, ενώ η προεξόφληση απαιτήσεων μεγάλων πελατών (Cosmote και τέσσερις συστημικές τράπεζες) - factoring εξαντλείται: έχει γίνει χρήση 30 εκατ. ευρώ από συνολικά 52,2 εκατ. ευρώ.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που εμφανίζουν υπό πτώχευση εταιρείες;

Τα αρνητικά ίδια κεφάλαια είναι κάτω του ορίου του 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 48 του Κ.Ν.2190/1920). Στα ίδια κεφάλαια αρνητική επίδραση έχει και η δραματική μείωση της τιμής της μετοχής της Attica Bank: τα ΕΛΤΑ έχασαν 2,5 εκατ. ευρώ από τις 10 εκατ. μετοχές που είχαν αγοράσει τον Δεκέμβριο του 2015 στο πλαίσιο της ΑΜΚ της τράπεζας.

Παράλληλα, οι ζημιές στο εννεάμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν σε 37,7 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που είχαν προϋπολογιστεί σε 14 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ζημιές (ebitda) εκτοξεύθηκαν σε 28,1 εκατ. ευρώ, είναι δηλαδή υψηλότερες κατά προσέγγιση έξι φορές συγκριτικά με αυτές που είχαν προϋπολογιστεί (-5,8 εκατ.). Ακόμη το (αρνητικό) περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας εκτοξεύθηκε, για πρώτη φορά τουλάχιστον από το 2014, σε -12,3%.

Ο ρυθμός αύξησης των ζημιών αυξάνεται, όπως σημειώνεται στην έκθεση, λόγω της απώλειας ως πελάτη της ΕΥΔΑΠ, ενώ το "άνοιγμα” με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠ&Δ) για τον Σεπτέμβριο του 2016 ανέρχεται σε 105,9 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το όριο υπερανάληψης των ΕΛΤΑ από τον λογαριασμό όψεως στο ΤΠ&Δ αυξήθηκε από 55 εκατ. σε 115 εκατ. ευρώ.

Η Οικονομική διεύθυνση των ΕΛΤΑ αποδίδει το "άνοιγμα" στη ζημιά εννεαμήνου, μεταξύ άλλων, στις οφειλές Δημοσίου -ασφαλιστικών ταμείων (44,4 εκατ.) και την αύξηση του χρόνου πίστωσης στους πελάτες.

Όσον αφορά τις δαπάνες τακτικού προσωπικού διαμορφώνονται για το 2016 σε 211 εκατ. ευρώ από 425 εκατ. ευρώ το 2009. Συνολικά, το εργατικό κόστος αντιπροσωπεύει το 70% του συνόλου των δαπανών.

Καθαρά αποτελέσματα (€ εκατ.) ΕΛΤΑ

2016 (α' 9μηνο)

2015

2014

2013

-37,7

-10,2

+3,2

-7,3

Τα αποτελέσματα θα βελτιωθούν εάν...

Η οικονομική διεύθυνση της εταιρείας, προβάλλοντας τα αποτελέσματα εννεαμήνου στο έτος, εκτιμά ότι οι ζημιές είναι δυνατόν να συρρικνωθούν σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, τα ebitda και το περιθώριο κερδοφορίας να αποκτήσουν θετικό πρόσημο.

Με μία όμως, όχι τόσο εύκολη, προϋπόθεση: να καταβάλει το Δημόσιο την επιδότηση καθολικής υπηρεσίας, ύψους 150 εκατ. ευρώ, για το διάστημα 2013-2015.

Ακόμη η εταιρεία προσβλέπει στην είσπραξη οφειλής 7,3 εκατ. ευρώ από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και με στόχο να αποφύγει το "λουκέτο” επιδιώκει την:

- επαναδιαπραγμάτευση του συνόλου των συμβάσεων προμηθευτών για μείωση τιμήματος

- εφαρμογή τιμολόγησης ανά γεωγραφική ζώνη (zonal pricing) για την αλληλογραφία και επανεξέταση τιμοκαταλόγου δέματος εσωτερικού.

- είσπραξη των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου

- πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων (4 Αμοιβαία Κεφάλαια, αξίας 3,5 εκατ. ευρώ)

- αξιοποίηση Ακίνητης περιουσίας, κτιρίων Πάτρας, Πειραιά και Τρίπολη και οικοπέδων που δεν συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία (επενδυτικών)

- συμφωνία για απόδοση των x+1 (άμεση είσπραξη) συμβάσεων Ταχυπληρωμής σε x+2 ή σε x+3

-επέκταση των συναλλαγών με τα POS σε όλα τα καταστήματα και τις συναλλαγές

-τη συνέχεια της προσπάθειας μείωσης λειτουργικών δαπανών που υποχώρησαν κατά 4,8% ή 12,1 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2015.

Το 2017

Όπως επισημαίνεται, το 2017 θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά, με τα ΕΛΤΑ να εκτιμούν ότι η δραστηριοποίηση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την προσέλκυση πελατών θα φέρει καρπούς το 2017.

Ταυτόχρονα, η συνεργασία διακίνησης ταχυδρομικών αντικειμένων με την κινέζικη εταιρεία Zhejiang Ltd εκτιμάται ότι θα αποδώσει έσοδα 2,5 εκατ. ευρώ. Με στόχο τη βελτίωση των μεγεθών επιδιώκεται ακόμη η συνεργασία με εταιρείες με σκοπό την προώθηση προϊόντων τους μέσω του δικτύου των ΕΛΤΑ και η πώληση με σημαντική έκπτωση των αποθεμάτων της κεντρικής αποθήκης.

Να σημειωθεί ότι το 90,2% του συνόλου των εισπράξεων ταχυπληρωμής για το πρώτο εννεάμηνο προέρχεται από 20 πελάτες, ενώ οι τρεις πρώτοι πελάτες ΔΕΗ, ΟΑΕΕ, βεβαιωμένες στις ΔΟΥ οφειλές) αντιπροσωπεύουν το 69,9% των συνολικών εισπράξεων.

πηγή: capital.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ