125 Χρόνια η Εθνική Ασφαλιστική είναι στην Πρώτη Γραμμή

125 Χρόνια η Εθνική Ασφαλιστική είναι στην Πρώτη Γραμμή
Η Εθνική Ασφαλιστική είναι μια από τις ελάχιστες ελληνικές επιχειρήσεις που επί 125 χρόνια διατηρεί τον ηγετικό ρόλο της στην αγορά που δραστηριοποιείται. Από το 1891, πρωταγωνιστεί στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, έχοντας συνδέσει την παρουσία της με τα σημαντικότερα γεγονότα στην επιχειρηματική και οικονομική ιστορία του τόπου μας.

Επί 125 συνεχή χρόνια στηρίζει την ελληνική οικογένεια και την ελληνική επιχειρηματικότητα δημιουργώντας την αίσθηση πραγματικής ασφάλειας και σιγουριάς που επιτρέπει στον Έλληνα εργαζόμενο, επαγγελματία ή επιχειρηματία να προκόβει και να δημιουργεί.

Με τη στήριξη του βασικού της μετόχου, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, επιβεβαιώνει διαρκώς τον πρωταγωνιστικό της ρόλο και πρωτοπορεί αναπτύσσοντας και προσφέροντας στην αγορά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες του πελατολογίου της.

Σε μια δύσκολη περίοδο για τον τόπο μας, η Εθνική Ασφαλιστική επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, στηρίζει τους πελάτες της και θέτει το πήχη διαρκώς ψηλότερα.

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό, την είσοδο νέων μεγάλων παικτών και τις ποικίλες προκλήσεις που δημιουργεί η οικονομική κρίση και η συρρίκνωση των εισοδημάτων των πελατών, η Εθνική Ασφαλιστική παραμένει κερδοφόρα. Το 2015, ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων €78εκ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά €105 εκ, διατηρώντας παράλληλα υψηλά παραγωγικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν χάρη στον εντεινόμενο έλεγχο του κόστους ζημιών στους κλάδους ζωής και αυτοκινήτου, την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, την ενίσχυση και συνεχή εκπαίδευση του εταιρικού παραγωγικού δικτύου πωλήσεων, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών εξόδων.

Συγχρόνως, η Εθνική Ασφαλιστική έχει πετύχει να διατηρήσει και να αυξήσει το πελατολόγιό της, το οποίο σήμερα αριθμεί 1εκ. πελάτες, ενισχύοντας παράλληλα το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών. Συγχρόνως, έχει δημιουργήσει ένα πρωτοποριακό brand προϊόντων υγείας, το Full, το οποίο, μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία του, επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων. Οι διαρκείς προσπάθειες της Εθνικής Ασφαλιστικής, αναγνωρίζονται μέσα από τιμητικές διακρίσεις της εταιρείας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της αλλά και συνεχείς βραβεύσεις για τα παραγωγικά δίκτυα πωλήσεων, όπως για το προϊόν υγείας Full και την πρωτοποριακή εφαρμογή για smartphones και tablets, Ethnodigos.

Στα 125 χρόνια της λειτουργίας της, η Εθνική Ασφαλιστική έχει ταυτισθεί στη συνείδηση των πολιτών με τις έννοιες της κοινωνικής υπευθυνότητας, φροντίδας και προσφοράς. Η φροντίδα για τον άνθρωπο και τις ανάγκες τους υπήρξε πάντα για την εταιρεία πρωταρχικός και κυρίαρχος στόχος ενταγμένος στη στρατηγική εταιρικής της ανάπτυξης.

Από την ίδρυσή της η εταιρεία υπηρετεί ενεργά, συστηματικά και αθόρυβα το ανθρωποκεντρικό της όραμα που καθορίζει κάθε δραστηριότητά της. Στην μακρόχρονη διαδρομή της, η εταιρεία στήριξε συστηματικά τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Στις κρίσιμες ιστορικές καμπές του τόπου στάθηκε πάντα δίπλα στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες εκφράζοντας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους την κοινωνικής της ευαισθησία.

Ιδιαίτερα σήμερα, στηρίζουμε έμπρακτα την κοινωνία και στεκόμαστε αρωγός σε κάθε προσπάθεια στήριξης των ευπαθών ομάδων της. Το 2016 η Εθνική Ασφαλιστική ενίσχυσε σημαντικά την προσπάθεια της μητρικής εταιρείας της, της Εθνικής Τράπεζας, για την ανακούφιση των προσφύγων, των κοινωνικά ευπαθών ομάδων της χώρας μας, την ανάδειξη της ιστορίας μας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα από το πρόγραμμα Act4Greece, αλλά και μιας σειράς άλλων μεμονωμένων δράσεων.

Για όλους εμάς στην Εθνική Ασφαλιστική η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεν αποτελεί ευκαιρία προβολής και διαφήμισης, αλλά ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης και διάθεση ανταπόδοσης προς την κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργούμε και αναπτυσσόμαστε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ