Ισχυρή η παρουσία της Βίκος στην αγορά αναψυκτικών

Ισχυρή η παρουσία της Βίκος στην αγορά αναψυκτικών
Ανερχόμενη δύναμη και στα αναψυκτικά η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Βίκος, η οποία για το 2016 αναμένει αύξηση των πωλήσεων της κατά 5% με 8%, ενώ στον τομέα των αναψυκτικών καταφέρνει να ενισχύει τα μερίδια αγοράς της.

Είναι ενδεικτικό ότι τον Σεπτέμβριο του 2016 η Βίκος αύξησε το μερίδιο αγοράς της σε 1,3% από 0,8% (αυξημένο κατά 0,5%) σε πανελλαδικό επίπεδο, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2015.

Το ποσοστό αυτό της δίνει την έκτη θέση στον κλάδο των αναψυκτικών, μετά από Coca Cola, Pepsico, Λουξ, Green Cola και ΕΨΑ.

Η εταρεία διαθέτει εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στο 13ο χλμ. της οδού Ιωαννίνων-Κονίτσης, δεύτερο εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού και αναψυκτικών στο 29ο χλμ. της οδού Ιωαννίνων-Κονίτσης και εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών φιαλών και πωμάτων στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων. Επίσης, ασχολείται με τη διάθεση ψυκτών και ψυγείων σε πελάτες της με τη μέθοδο του χρησιδανεισμού.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδά της το περασμένο έτος από την παραγωγή και διάθεση εμφιαλωμένων νερών και αναψυκτικών ανήλθαν σε 64,2 εκατ. ευρώ, από 66,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,5%.

Το 95,5% των εσόδων της (61,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 4,5% (2,8 εκατ. περίπου ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες (Κύπρο, Μάλτα, Γερμανία, ΗΠΑ, Κίνα και Αυστραλία). Σε σύγκριση με το 2014 τα έσοδα από τις εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,5% (+0,9 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, τα έσοδα από διεθνείς πωλήσεις συρρικνώθηκαν κατά 53,4% (-3,3 εκατ. ευρώ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ