Η Coca-Cola HBC επενδύει 43 εκατ. ευρώ

Η Coca-Cola HBC επενδύει 43 εκατ. ευρώ
Το μεγάλο και σύνθετο έργο, μια επένδυση της Coca-Cola HBC ύψους 43 εκατ. ευρώ, κατασκευάστηκε και παραδόθηκε από τον Όμιλο ΟΤΕ με απόλυτη επιτυχία, εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος και βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Σημειώνεται ότι το έργο εκπροσώπησε τη χώρα μέσω του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), στα διεθνή βραβεία Πληροφορικής, WITSA Global ICT Excellence Awards 2016, απoσπώντας παγκόσμια διάκριση.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2015 με τη μεταφορά των συστημάτων σε υποδομές του Ομίλου ΟΤΕ. Στο πλαίσιο αυτό, μεταφέρθηκαν επιχειρησιακές εφαρμογές, όπως ERP και CRM, καθώς και βάσεων δεδομένων. Η πλήρης μετάβαση ολοκληρώθηκε σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, χωρίς καμία διακοπή στην επιχειρησιακή λειτουργία της Coca-Cola HBC, ενώ ο Όμιλος ΟΤΕ, μέσω του εξειδικευμένου του προσωπικού, θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση, τη λειτουργία και την υποστήριξη για τα επόμενα 5 χρόνια.

Για τη λειτουργία του νέου Data Center εγκαταστάθηκαν περισσότεροι από 500 servers εφαρμογών και βάσεων δεδομένων σε περισσότερους από 70 φυσικούς servers, με αποθηκευτικό χώρο 600TB, οι οποίοι θα εξυπηρετούν, 24 ώρες το 24ωρο, ολόκληρο το χρόνο, το σύνολο της επιχειρησιακής δραστηριότητας και των λειτουργιών του Ομίλου Coca-Cola HBC σε 28 χώρες.

Συγκεκριμένα θα εξυπηρετούνται λειτουργίες όπως το Customer Relationship Management (CRM), το Call Center και άλλες, με σημαντικότερη το Enterprise Resource Planning (ERP), καθώς η Coca-Cola HBC δέχεται περισσότερες από 18,5 εκατομμύρια παραγγελίες ετησίως.

Σε σχετικές δηλώσεις του ο IT Operations Director του Ομίλου Coca-Cola HBC, Galip Onar σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής επένδυσης στην Ελλάδα, η οποία δημιουργεί προστιθέμενη αξία στον Όμιλό μας και αναδεικνύει τις προοπτικές της χώρας. Σήμερα, φιλοξενούνται στην Ελλάδα μερικές πολύ σημαντικές λειτουργίες της Coca-Cola HBC, οι οποίες υποστηρίζονται πλέον από ένα από τα μεγαλύτερα Data Centers της Ευρώπης».

Ο Chief Officer Λειτουργιών & Συστημάτων Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ, Γεώργιος Αθανασόπουλος, δήλωσε: «Η δημιουργία του data center του Ομίλου Coca-Cola HBC ήταν ένα μεγάλο και απαιτητικό έργο Πληροφορικής. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του εντός χρονοδιαγράμματος και χωρίς καμία διακοπή στην επιχειρησιακή λειτουργία της Coca-Cola HBC, αποδεικνύει ότι ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει το μέγεθος, την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία να υλοποιεί μεγάλα έργα ICT, σε παγκόσμιο επίπεδο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ