Οι πέντε πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Οι πέντε πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Σημαντική βελτίωση στην κερδοφορία τους παρουσιάζουν οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες το 2015, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα μελέτης της ICAP.

Συγκεκριμένα, η ICAP, αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP Databank, αναδεικνύει στo πλαίσιo της επιχειρηματικής της έκδοσης Business Leaders in Greece τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών (με κριτήριο τα κέρδη EBITDA), βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2015.

Σημειώνεται ότι το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2015 είναι εντυπωσιακή.

Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνισαν μικρή μόνο υποχώρηση στον κύκλο εργασιών τους, όμως βελτίωσαν θεαματικά την κερδοφορία τους.

Συγκεκριμένα, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες:

- Κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους σχεδόν το 65% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς στη βάση δεδομένων της ICAP.

- Εμφάνισαν το 2015 συνολικά κέρδη EBITDA της τάξης των 10,8 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη EBITDA που προκύπτουν από το σύνολο των επιχειρήσεων κατέστησαν αρνητικά (καθοριστική η συμμετοχή τραπεζών στο σύνολο).

- Εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των 5,4 δισ. ευρώ το 2015, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών ήταν για μία ακόμη φορά ζημιογόνο (εγγραφή υψηλών ζημιών το 2015, γεγονός που προήλθε αποκλειστικά από τα αρνητικά αποτελέσματα του τραπεζικού τομέα).

Σημειώνεται ότι το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί μία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2015 διαμορφώθηκε σε 3,21 εκατ. ευρώ, μέγεθος ελάχιστα χαμηλότερο από το 2014, αλλά σαφώς υποδεέστερο σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα.

Σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί ένας όμιλος εταιρειών στους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους το 2015 διαμορφώθηκε σε 1,62 εκατ. ευρώ, ποσό σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το όριο των 2,53 εκατ. ευρώ της περσινής έκδοσης.

Σε σχετικές δηλώσεις του ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, διευθύνων σύμβουλος της ICAP Group ανέφερε: «στη διάρκεια του περασμένου έτους η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε αρνητικά, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά στα μέσα του έτους από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, γεγονός που ανέτρεψε τις όποιες θετικές επιδόσεις είχαν καταγραφεί μέχρι τότε. Βέβαια, οι αρνητικές επιπτώσεις ήταν τελικά ηπιότερες από ότι αναμενόταν αρχικά, με καταγραφή οριακής ύφεσης (-0,3%) στο σύνολο του έτους».

Κορυφαίοι όμιλοι (βάσει κερδών EBITDA) για το 2015 ανεδείχθησαν οι εξής:
• όμιλος εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε.

• όμιλος εταιρειών Δ.Ε.Η. Α.Ε.

• όμιλος εταιρειών ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

• όμιλος εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

• όμιλος εταιρειών Ο.Π.Α.Π. ΑΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ