Όλο το σχέδιο της εξαγοράς της Νίκας

Όλο το σχέδιο της εξαγοράς της Νίκας
Έως το τέλος του έτους προσδοκάται να έχει κλειδώσει το τελικό κείμενο της συμφωνίας εξαγοράς της αλλαντοβιομηχανίας Νίκας από το σχήμα Chipita - Impala Invest.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης με τις εμπλεκόμενες τράπεζες έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες που αφορούν νομικούς και λοιπούς ελέγχους, προκειμένου να συνταχθεί το τελικό κείμενο της συμφωνίας.

Στον βαθμό που οι τελικές υπογραφές πέσουν έως το τέλος του έτους, τότε θα ενεργοποιηθούν άμεσα και τα προβλεπόμενα του πλαισίου συμφωνίας, οι δύο βασικοί άξονες του οποίου αφορούν την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της Νίκας μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 30 εκατ. ευρώ και παράλληλα την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων, που θα περιλαμβάνει κούρεμα οφειλών.

Με γνώμονα ότι η αλλαντοβιομηχανία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών, την αμκ θα συνοδεύσει και η απαραίτητη δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου του πλειοψηφικού ποσοστού από τους ενδιαφερομένους.

Ως προς την απομείωση του δανεισμού της αλλαντοβιομηχανίας θα προχωρήσει σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεων, ώστε ο δανεισμός μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται σε περίπου 29 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται στις 30/6/2016 σε 81 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται στο ίδιο διάστημα αρνητικά στα 57,3 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να επισημανθεί ότι μέρος της απομείωσης θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς τις πιστώτριες τράπεζες του ενυπόθηκου ήδη ακινήτου της Νίκας στον Άγιο Στέφανο, το οποίο στη συνέχεια η εταιρεία θα μισθώσει για τις ανάγκες της. Πάντως, ο ακριβής τρόπος της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και θυγατρικών, αναμένεται να οριστικοποιηθεί με την υπογραφή της τελικής συμφωνίας, όπερ σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξει και κατά περίπτωση αξιολόγηση των δανείων.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχει ήδη γνωστοποιήσει η πλευρά της Impala, συνολικά στο πακέτο εξαγοράς της Νίκας έχουν προβλεφθεί περί τα 80 εκατ. ευρώ, μέρος από τα οποία 30 εκατ. ευρώ θα αφορούν αμκ και τα υπόλοιπα σε κινήσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Η κατάσταση ωστόσο της αλλαντοβιομηχανίας που απασχολεί 312 άτομα σήμερα, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση της διοίκησης για το πρώτο εξάμηνο του 2016, περιλαμβάνει διεύρυνση ζημιών, σημαντική υποχώρηση πωλήσεων που αγγίζει το 16%, αλλά και συγκράτηση του μεριδίου αγοράς στα επίπεδα του 2015, ήτοι 11,2% σε όγκο και 13,4% σε αξία (Nielsen Ιούνιος 2016).

Αναλυτικότερα, πτώση κατά 15,8% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Νίκας στο πρώτο εξάμηνο του 2016, ο οποίος ανήλθε στα 22,01 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, η μείωση των πωλήσεων στον όμιλο οφείλεται στην παύση της εμπορικής δραστηριότητας στη βουλγαρική αγορά από τον Ιούνιο 2015 και στην πτώση των πωλήσεων στην ελληνική αγορά.

Το μικτό κέρδος του ομίλου διαμορφώθηκε στα 6,46 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,6%, ενώ τα ενοποιημένα λειτουργικά EBITDA ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2016 σε 415 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 212 χιλ. ευρώ. Το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημίες 1,4 εκατ. ευρώ, λόγω σχηματισμού έκτακτης πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων κατά 1,83 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,62 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,66 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Εάν δεν είχε σχηματισθεί η ανωτέρω πρόβλεψη, τα προ φόρων αποτελέσματα θα ήταν βελτιωμένα κατά 867 χιλ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα εμφάνισαν ζημιές 5,29 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,39 εκατ. ευρώ, ενώ χωρίς την πρόβλεψη απομείωσης, το τελικό καθαρό ποσό θα ήταν βελτιωμένο κατά 924 χιλ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

πηγή: naftemporiki.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ