Πως διαμορφώνεται η αγορά της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας

Πως διαμορφώνεται η αγορά της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας
Στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας κυριαρχούν μεγάλες επιχειρήσεις υψηλής κεφαλαιοποίησης οι οποίες και ανήκουν σε ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους.

Από πλευράς ιδιοκτησιακού καθεστώτος, οι εταιρείες του κλάδου διακρίνονται στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις εταιρείες πολυμετοχικής βάσης και στις ολιγομετοχικές εταιρείες. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας, εκτιμάται ότι ο συνολικός εν ενεργεία στόλος της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας ανέρχεται σήμερα σε περίπου 230 πλοία διαφόρων τύπων και χωρητικότητας. Τα παραπάνω επισημαίνονται στην τελευταία Κλαδική Μελέτη που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group AE και στην οποία εξετάζονται οι γραμμές της ακτοπλοΐας του εσωτερικού, η γραμμή σύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας καθώς επίσης και οι πορθμειακές γραμμές.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, Seniοr Consultant της ICAP Group, ο οποίος είχε την επιμέλεια της εν λόγω μελέτης, περισσότεροι από 35 εκατ. επιβάτες και 10 εκατ. οχήματα διακινήθηκαν το 2014 με όλα τα πλοία της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας σε εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς επίσης και σε πορθμειακές γραμμές. Ωστόσο, τα μεγέθη της κίνησης έχουν συρρικνωθεί την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, το 2014 σε σχέση με το 2007, η επιβατική κίνηση στις ακτοπλοϊκές γραμμές εσωτερικού εμφανίζει μείωση 22,5%, στη γραμμή Ελλάδας – Ιταλίας μείωση σχεδόν 34% και στις πορθμειακές γραμμές μείωση της τάξης του 15%.

Η Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Μελετών επισημαίνει σχετικά με τις εξελίξεις της συγκεκριμένης αγοράς: Το συνολικό μέγεθος αγοράς (σε αξία) της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας μειώθηκε κατά 32% το 2015 σε σχέση με το 2008. Ειδικότερα, το 2015 σε σχέση με το 2014, ελαφρά αύξηση της τάξης του 1% εκτιμάται ότι παρουσίασε η αγορά των πορθμειακών γραμμών, ενώ λίγο μεγαλύτερη ήταν η αύξηση της αγοράς των γραμμών εσωτερικού (περίπου 2%). Αντίθετα, μείωση κατά 5% περίπου εκτιμάται ότι εμφάνισε η αγορά των γραμμών Ελλάδας – Ιταλίας την ίδια περίοδο. Σχετικά με το μερίδιο της ακτοπλοΐας εσωτερικού στο σύνολο της αξίας της αγοράς, αυτό διαμορφώθηκε σε 59,4% το 2015, ενώ το μερίδιο των γραμμών της Αδριατικής σε 27,7%. Το υπόλοιπο 12,9% αντιστοιχεί στην αγορά των πορθμειακών γραμμών.

Το γεγονός ότι στον κλάδο δραστηριοποιούνται ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι σε συνδυασμό με τη σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τα τελευταία κυρίως χρόνια, αποτελούν δυνατά σημεία για τον κλάδο, σε αντίθεση με την έντονη εποχικότητα στην επιβατική κίνηση αλλά και τις ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές, τα οποία συνιστούν αδύνατα σημεία. Η μείωση του κόστους των καυσίμων, η αύξηση των κρατικών επιδοτήσεων αλλά και η επέκταση σε αγορές του εξωτερικού, αποτελούν ευκαιρίες για τον κλάδο, ενώ ως απειλές μπορούν να εκληφθούν η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά αλλά και η ανάπτυξη των αερομεταφορών.

Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των ισολογισμών 20 ακτοπλοϊκών εταιρειών βάσει 18 επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών.

Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 16 ακτοπλοϊκών εταιρειών, προκύπτει μείωση για το σύνολο του ενεργητικού τους κατά 2,4% το 2014/13, ενώ μείωση προκύπτει και για τα συνολικά ίδια κεφάλαια την ίδια περίοδο (5,7%). Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών διευρύνθηκαν κατά 2,7%, ενώ πολύ εντονότερη ήταν η αύξηση για τα μικτά κέρδη (30%). Όσον αφορά το τελικό καθαρό αποτέλεσμα, αυτό παρέμεινε μεν ζημιογόνο, ωστόσο οι ζημίες συρρικνώθηκαν (κατά 66,1%) το 2014. Τα κέρδη EBITDA ανέκτησαν το θετικό πρόσημο το ίδιο έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις τέσσερις (4) από τις 16 εταιρείες ήταν κερδοφόρες το 2014.

H ICAP Group – με 1.300 εργαζομένους- είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μετά την εξαγορά της από το SEEF Fund της Global Finance το 2007, έχει αναπτυχθεί ραγδαία και σήμερα παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing Solutions, Management Consulting και People & Employment Solutions.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ