Ποιες εταιρίες αναλαμβάνουν το χαρτοφυλάκιο της International Life

Ποιες εταιρίες αναλαμβάνουν το χαρτοφυλάκιο της International Life
Στην Εθνική Ασφαλιστική θα μεταβιβαστούν 12.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, οι κάτοχοι των οποίων εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία διατηρώντας την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Πρόκειται για συμβόλαια ύψους άνω των 20 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η RealNews. Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων 3,5 εκατ. ευρώ, τα οποία αναλαμβάνει η Εθνική Ασφαλιστική ως αντιστάθμισμα των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει. Ωστόσο έως το τέλος του 2016 η Εθνική Τράπεζα οφείλει να έχει βρει αγοραστή της Εθνικής Ασφαλιστικής, όπως προβλέπεται από το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης του ομίλου.

Με βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης η Εθνική έχει αναλάβει τη δέσμευση να πωλήσει την Ασφαλιστική εταιρεία, έως τον Ιούνιο του 2017, με τον αγοραστή να αναδεικνύεται σε κυρίαρχο παίκτη της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλειονότητα των ασφαλιστηρίων συμβoλαίων του κλάδου αυτοκινήτου μεταβιβάζεται στην Interamerican μέσω της θυγατρικής Premium Brokers, που ανήκει στην οικογένεια Μπράβου της International Life.

Ελεύθερο μένει ένα μικρό χαρτοφυλάκιο γενικών ασφαλίσεων, το οποίο αναμένεται να απορροφηθεί από την αγορά.

Σημειώνεται ότι η International Life διαθέτει δίκτυο 42 υποκαταστημάτων και 1.352 συνεργαζόμενων πρακτορείων και μεσιτών που καλύπτουν την επικράτεια, ενώ απασχολεί 280 εργαζόμενους, στους οποίους έχει προσφέρει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Σε ό,τι αφορά στην Ιnternational Life η ασφαλιστική εμφάνισε ζημιές 75 εκατ. ευρώ την τελευταία επταετία με τις μισές από αυτές να προκαλούνται από το PSI.